Projectomschrijving

Doel
Het projectdoel is om op basis van interdisciplinair en participatief onderzoek een handelingsperspectief op te stellen dat door middel van een geïntegreerde benadering de nadelige temperatuur-gerelateerde gezondheidseffecten minimaliseert, met speciale aandacht voor gedragscomponenten en hoog-risico groepen.

Plan van Aanpak
De onderzoeksbenadering is participatief, interdisciplinair en integrerend.

Participatief:
In het project wordt een praktijkgemeenschap opgezet om de kennis/implementatiebehoeftes te inventariseren en onderzoeksresultaten te vertalen naar de praktijk.

Interdisciplinair:
Voor het opstellen van een handelingsperspectief worden drie expertisegebieden ingezet: thermofysiologie, epidemiologie, en sociale-psychologie/gedragskunde.

Integrerend:
Er wordt een synthese gemaakt van de onderzoeksresultaten. De bevindingen worden vertaald naar een praktijkrelevant pakket van handelingsperspectieven om eindgebruikers en opstellers van hitteplannen te ondersteunen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website