Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Voedsel Biomerker Alliantie / The Food Biomarker Alliance (FOODBALL) -

Voedingsbiomerkers worden gemeten in bloed, urine, haar of nagels, en geven een beeld van hoeveel er van een bepaalde voedingsstof is gegeten. Een voorbeeld van al bekende biologische merkers zijn de omega-3-vetzuren. Deze vetzuren geven namelijk een goed beeld geven van de visconsumptie. Helaas zijn er nog maar weinig van dit soort biomerkers bekend. Het doel van het FOODBALL consortium was het vinden van betrouwbare biologische merkers voor de voedingsinname. Dit is onder andere van belang bij het doen van onderzoek naar verbanden tussen voeding en gezondheid. Omdat er nog maar erg weinig van dit biologische merkers voor de voedingsinname zijn, maken we op dit moment nog veelal gebruik van voedingsvragenlijsten. In veel gevallen wordt deze vragenlijst door de deelnemer zelf ingevuld. We weten dat deze vragenlijsten gevoelig zijn voor meetfouten, bijvoorbeeld doordat deelnemers voedingsmiddelen vergeten in te vullen en het lastig vinden om portiesgroottes te schatten. Daarbij kost het voor de deelnemer relatief veel tijd om een dergelijke lijst goed in te vullen. Door onderzoek te doen naar betere manieren om de voedingsinname te meten proberen we de kwaliteit van het onderzoek naar voeding en gezondheid te verbeteren. Het werk van het FOODBALL consortium heeft een solide raam/frame werk gegenereerd voor toekomstig onderzoek naar voedings/nutrienten, waaronder een uniforme voedingsclassificatie en validatiemethoden alsmede noodzakelijke instrumenten in de vorm van diverse databases.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

FooDBAll leden binnen meerdere werkpakketten aan verschillende aspecten binnen het “biomerkerveld” gewerkt. Er korte-termijn interventie studies met een verscheidenheid aan voedingsmiddelen uitgevoerd waarbij de plasma- en urinesamples zijn geanalyseerd met NMR, GC en LC-MS-varianten. Er is een voeding/nutriënten biomerker classificatie en validatie model ontwikkeld. Ook is er onderzoek verricht naar potentiele nieuwe sample- en meetmethoden van voeding/nutriënten biomerkers zoals de zogenaamde ‘dried blood spots’ (DBS) en Mitra sticks. Daarnaast heeft het merendeel van de consortiumleden bijgedragen aan de uitvoering van een zeer uitgebreid systematisch literatuur overzicht van de huidige gevalideerde en potentieel interessante voedingsbiomerkers. Verder is er binnen FOODBALL, via een ‘pathway- en netwerk-gebaseerde bioinformatica approach’, onderzoek verricht naar potentiele verbanden tussen voedingsbiomerkers en gezondheidsuitkomstmaten. Tegelijkertijd is er gewerkt aan de ontwikkeling van verschillende online databases zoals FooDB, PhytoHub, FoodComEx, and the Exposome-Explorer; dit om het werk van het FoodBAll consortium beschikbaar te maken voor geïnteresseerde externe partijen (zie website foodmetabolome.org). Tot slot heeft FOODBALL zich ook gericht op de beleidskant van de resultaten. Het resultaat hiervan zijn twee wetenschappelijke papers die o.a. nationale autoriteiten voorzien van informatie omtrent de waarde van voedingsbiomerkers voor de evaluatie van voedings-en of gezondheidsclaims van voedingsmiddelen, in dit geval op het gebied van mycotoxinen en natrium. Alle geplande werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en veel van het werk is inmiddels al online beschikbaar middels peer-reviewed artikelen en open-acces databases

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Voedsel Biomerker Alliantie / The Food Biomarker Alliance (FOODBALL)

 

Biomerkers?

Voedingsbiomerkers worden gemeten in bloed, urine, haar of nagels, en geven een beeld van hoeveel er van een bepaalde voedingsstof is gegeten. Een voorbeeld van al bekende biologische merkers zijn de omega-3-vetzuren. Deze vetzuren geven namelijk een goed beeld geven van de visconsumptie. Helaas zijn er nog maar weinig van dit soort biomerkers bekend.

 

Doel?

Vinden van betrouwbare biologische merkers van de voedingsinname.

 

Waarom?

Wanneer we onderzoek doen naar verbanden tussen voeding en gezondheid maken we vaak gebruik van voedingsvragenlijsten. In veel gevallen wordt deze vragenlijst door de deelnemer zelf ingevuld. We weten dat deze vragenlijsten gevoelig zijn voor meetfouten, bijvoorbeeld doordat deelnemers voedingsmiddelen vergeten in te vullen en het lastig vinden om portiesgroottes te schatten.

 

Wat levert het op?

Door onderzoek te doen naar betere manieren om de voedingsinname te meten proberen we de kwaliteit van het onderzoek naar voeding en gezondheid te verbeteren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Belangrijke tussenresultaten zijn bereikt in vier werkpakketten (WP). WP1 heeft als doel optimale strategieën te ontwikkelen voor de ontdekking van nieuwe biomarkers voor voedselinname. In dit WP is in het eerste jaar de protocollen voor acute interventiestudies ontwikkeld, en de eerste interventiestudie (zuivelprodukten) is daadwerkelijk uitgevoerd en afgerond. DE overige studies zijn ondertussen van start gegaan. Ook de protocollen voor de laboratoriumanalyses zijn afgerond.

In WP2 zijn validatiestudies uitgevoerd naar het gebruik van zgn. dried blood spots op basis van eenvoudige vingerprikjes door ze te vergelijken met de traditionele manier van bloedafname, venapuncture. De eerste resultaten suggereren dat deze nieuwe methode op betrouwbare wijze kan worden gebruikt voor de bepaling van kalium (K) en ijzer (Fe) in het bloed.

Aanzienlijke vooruitgang is ook geboekt binnen WP3, dat zich richt op de classificatie en validatie van biomarkers. Tijdens het eerste jaar zijn werkgroepen opgericht voor het uitvoeren van een aantal systematische reviews naar biomarkers voor een groot aantal van voedingsmiddelengroepen, nl. alcoholische dranken, contaminanten (mycotoxinen), levensmiddelen van dierlijke oorsprong, groenten en fruit, (volkoren) graanproducten, vetten en oliën, peulvruchten, non-alcoholische dranken, snoep, en specerijen en kruiden. De onderzoekers zijn nu druk bezig met het verzamelen en evalueren van de literatuur.

WP4 is gericht op het ontwikkelen van ontbrekende instrumenten en online databasesn om de identificatie van voedingsbiomarkers met behulp van een metabolomics aanpak te vergemakkelijken. WP4 is ook gericht op open-access uitwisseling van databases en tools. In de afgelopen periode is binnen deze WP gewerkt aan de verbetering van de FooDB, een food metaboloom database. Daarnaast is er een chemische bibliotheek voor voedselmetabolieten aangelegd, FoodComEx "Food Compound Exchange" (http://foodcomex.org/). Bovendien is de Exposome-Explorer opgewaardeerd, een curator databank op biomarkers van blootstelling aan milieufactoren waaronder voeding, oorspronkelijk ontwikkeld door IARC (Frankrijk). Tenslotte is de eerste versie van ons openbare webportal gelanceerd (http://foodmetabolome.org).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Biomarkers covering several foods and food components provide an objective measure of actual intake and status, and are an important and urgently needed adjunct to classical food consumption assessments. However, only a few foods are currently covered by validated intake biomarkers. The Food Biomarker Alliance (FOODBALL) proposes to carry out a systematic exploration and validation of biomarkers to obtain a good coverage of the food itake in different population groups within Europe, by applying metabolomics to discover biomarkers, exploring use of easier sampling techniques and body fluids, revising the current dietary biomarker classification and developing a validation scoring system, applying these on selected new biomarkers, and exploring biological effects using biomarkers of intake. The FOODBALL consortium includes 22 partners from 11 countries incl. Canada, and has wide access to samples and data from large cohorts and dietary interventions with specific foods. It has nearly unlimited access to state-of-the-art analytical platforms allowing measurement of thousands of metabolites/biomarkers in these samples. FOODBALL will provide a unique platform for sharing knowledge and resources within and beyond the project through development of public databases on food metabolites, software tools, and chemical libraries. It has the potential to revolutionise the nutrition biomarker field.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website