Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het PREciSE project richt zich op een systematisch onderzoek van de rol van de maternale suikerhuishouding tijdens de zwangerschap op de latere (metabole) gezondheid van kind en de mogelijke mediërende rol van het epigenoom hierin. Het epigenoom wordt gezien als een moleculair geheugen waarin afdrukken van (tijdelijke) omgevingsfactoren kunnen achterblijven met gevolgen later in het leven. We starten PREciSe met het doen van grote meta-analyses naar de invloed van serum glucose en insuline tijdens de zwangerschap. Daarnaast kijken we ook naar de mate waarin het dieet de suikerhuishouding en immuunsysteem beïnvloedt en het effect hiervan op de DNA methylatie patronen in het kind. Deze analyses in Europees en internationaal verband zijn het startpunt om de rol van deze veranderingen te onderzoeken in het ontstaan van metabole ziekten. We richten ons op de cruciale vraag of ze causaal zijn en hoe ze worden beïnvloed door gewicht, borstvoeding en levensstijl tijdens en na de zwangerschap. Hiervoor vergelijken we de resultaten met analyses naar andere vroege blootstellingen en modelleren we de verschillende factoren in “life-course” modellen, modellen waarbij de grotere complexiteit en de verschillende levensstadia worden meegenomen en onderzocht op hun samenhang. Met dit project hopen we een beter inzicht te krijgen wat onderliggend is aan de bekende associatie tussen prenatale glucose blootstelling en het risico op zwaarlijvigheid en diabetes later in het leven van het kind.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Erasmus MC heeft binnen het PREciSE project de taak om genoom-wijde analyses te doen naar de invloed van serum glucose, insuline en een orale glucosetolerantie test (OGTT) op DNA methylatie in het kind (T1.2) en de functionele gevolgen daarvan te onderzoeken (T1.3). Voor dit project zijn we een partnerschap aangegaan met het internationale PACE consortium waar we een het plan gelanceerd hebben in mei 2019. De POGO, HealthyStart, Gen3G EDEN, PREDO, FinnGeDi, GUSTO, ENVIRONAGE en GENR (met niet gevaste glucose en insuline data) cohorten deden de analyse en de resultaten werden analyseert en samengevoegd. Dankzij deze internationale samenwerking wisten we het originele doel van 2130 deelnemers voor de glucose analyse te overtreffen. Voor de analyse met glucose hadden we respectievelijk 2450 (gevast) en 3400 deelnemers (gevast en niet gevast), voor insuline hadden we 1000 (gevast) en 2000 (gevast en niet gevast) en de voor de OGTT-analyse 1200 deelnemers. We vonden heterogeniteit in de analyses van glucose en OGTT, welke opgelost kon worden door (te) kleine studies te excluderen. We vonden geen robuuste associaties voor glucose en slechts een associatie werd gevonden voor insuline in het PPID-gen (welke milde heterogeniteit liet zien). De maternale OGTT tijdens de zwangerschap was geassocieerd met een genomisch regio binnen het TXNIP gen, een gen met een cruciale rol in de glucose productie en waarvoor een cruciale rol binnen het ontstaan van T2D wordt toegedicht. Sensitiviteit analyses in Gen3G en FinnGeDi suggereren een mogelijk effect van de behandeling voor zwangerschapsdiabetes op de associaties. De voltooiing van T1.2 wordt gevolgd met de functionele opvolging van dit laatste locus (T1.3 en T1.4) binnen PREciSE. Binnen PREciSE is het Erasmus MC ook de aanjager van analyses van de invloed van pre-en postnatale voeding op het epigenoom (T2.2), deze analyses worden genoomwijd gedaan in plaats van alleen op de gevonden loci in T1.2. We bouwen hiervoor op de uitgevoerde harmonisatie van voeding en leefstijl data binnen PREciSE, PACE en JPI ALPHABET project partners (T2.1) om “glycemic index” (GI), “glycemic load” (GL) en de inflammatie index (DII) van het dieet pre- en postnataal te bekijken. Voor DII werken we samen met de Duitse PREciSE partner De meta-analyses van prenatale GI and GL (T2.2) worden op het moment uitgevoerd en de postnatale analyses worden voorbereid (T2.3).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een verstoorde suikerhuishouding lijkt te kunnen worden doorgegeven van moeder op kind, met een verhoogd risico op obesitas en type 2 diabetes bij het kind tot gevolg. Het begrijpen van de causale en onderliggende factoren van deze relatie is belangrijk om deze cyclus te kunnen doorbreken. Er is steeds meer bewijs dat de hoeveelheid glucose in het maternale bloed vroeg in de zwangerschap de afstelling van het DNA, de epigenetica, van het kind veranderd. Met het PREcisE consortium zullen we deze veranderingen op het DNA in kaart brengen in (navelstreng) bloed, de mogelijke gevolgen van deze veranderingen in relevante weefsels onderzoeken. Daarnaast zal met meerdere epidemiologische methodieken de mogelijke causale rol van het dieet en obesitas als aanjager van deze relatie, en borstvoeding als mogelijke gunstige tegenhanger van deze relaties, onderzocht worden. PREcisE zal hiermee bijdragen aan het ontdekken van biomarkers voor een adverse glucose blootstelling, een verbetering van de voedingsadviezen voor zwangeren en vitale informatie opleveren voor beleidskeuzes.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website