Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voeding tijdens de zwangerschap en in de vroege kindertijd kan een effect hebben op de latere gezondheid. Hoe voeding precies zo’n effect kan hebben, is niet goed bekend. Het zou kunnen, dat voeding leidt tot veranderingen in DNA methylatie. Dat zijn veranderingen die niet de structuur van het DNA veranderen, maar wel de activiteit van genen kunnen beïnvloeden. In het NutriPROGRAM project onderzoeken wij de relatie van voeding van moeder en kind met DNA methylatie en gezondheid in het latere leven. De nadruk ligt daarbij op metabole gezondheid, bijvoorbeeld overgewicht. NutriPROGRAM gebruikt daarvoor gegevens uit bestaande studies bij zwangeren, kinderen en volwassenen. In NutriPROGRAM werken onderzoekers uit Nederland, Engeland, Duitsland, Spanje en Canada samen. Uiteindelijk zal deze internationale samenwerking leiden tot meer kennis over voeding, DNA methylatie en gezondheid gedurende het hele leven.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het eerste jaar van het project hebben de NutriPROGRAM partners een inventarisatie gemaakt van de beschikbare informatie over voeding tijdens de zwangerschap en de vroege kindertijd. Deze wordt nu gebruikt als basis voor de data analyses. Tot nu toe hebben we kunnen laten zien dat methylatie op meer dan 900 plekken in het DNA, gemeten in navelstrengbloed, samenhangt met geboortegewicht. We hebben geen relatie gevonden van DNA methylatie bij de geboorte en in de kindertijd met levervet bij kinderen. We zijn op dit moment bezig met meerdere studies naar associaties van voeding van moeder en kind en DNA methylatie bij kinderen, en van DNA methylatie met cardiometabole uitkomsten bij kinderen en adolescenten.

De twee Nederlandse NutriPROGRAM partners, Erasmus MC Rotterdam en Wageningen Universiteit, zijn verantwoordelijk voor een aantal specifieke taken en work packages binnen het project. Het gaat dan om work package 1 (Wageningen overall lead en task lead T1.1 en 1.2), work package 2 (Erasmus overall lead en task lead T2.1 en 2.3), work package 3 (Erasmus task lead T3.1) en work package 6 (Erasmus overall lead). Voor een gedetailleerde beschrijving van de voortgang voor deze taken verwijzen wij graag naar het annual report van het gehele NutriPROGRAM project.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het vroege leven, vooral de zwangerschap en de vroege kindertijd, is een belangrijke periode voor het effect van voeding op latere metabole gezondheid. Uit eerder onderzoek is gebleken, dat epigenetische veranderingen mogelijk een mechanisme zouden kunnen zijn dat associaties van voeding in het vroege leven met metabole gezondheid later in het leven verklaart. DNA methylatie is het meest bestudeerde epigenetische mechanisme. NutriPROGRAM onderzoekt aspecten van voeding van moeder en kind in relatie tot DNA methylatie en in relatie tot metabole gezondheid in het later leven. NutriPROGRAM zal een belangrijke bijdrage leveren aan een beter begrip van etiologie en mogelijke strategieën voor het verbeteren van de metabole gezondheid. Het project richt zich op: (1) een geïntegreerde set voedingsgerelateerde factoren bij moeders en kinderen; (2) observationele en interventiestudies op het gebied van metabole gezondheid gedurende het hele leven, waarin gegevens beschikbaar zijn over longitudinale groei, vetverdeling gemeten met moderne beeldvormende technieken, metabolomics profielen en gezondheidsuitkomsten; (3) causaliteit van veranderingen in DNA methylatie in de associaties van voedingsgerelateerde factoren en metabole uitkomsten gedurende het leven, waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne causal inference methoden; (4) de invloed van voeding, lifestyle, bewegingspatroon en het microbioom op DNA methylatie; (5) functionele gevolgen van veranderingen in DNA methylatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van RNA expressie en weefselspecifieke methoden; en (6) vertaling naar preventieve of volksgezondheid-gerelateerde strategieën. NutriPROGRAM gebruikt grote, bestaande datasets met data over voeding, metabole gezondheid en DNA methylatie, gebaseerd op observationele en interventie studies in de zwangerschap, kindertijd en volwassenheid, die samen het hele leven bestrijken. NutriPROGRAM zal gebruik maken van kennis en infrastructuur van verschillende consortia, onder andere de Horizon2020 projecten DynaHEALTH en LifeCycle, het ERA-HDHL ALPHABET project en het Pregnancy And Childhood Epigenetics (PACE) Consortium, waaraan 40 studies met 30.000 samples met DNA methylatiedata deelnemen. NutriPROGRAM zal uiteindelijk leiden tot een langdurige, translationele, internationale samenwerking voor deze en toekomstige studies op het gebied van voeding en epigenetica en hun rol in gezondheid gedurende het hele leven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website