Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De vroege levensfase is fundamenteel voor de ontwikkeling van de hersenen en microbiota. Darmmicrobiota beïnvloeden de hersenfuncties. Maternale obesitas beïnvloedt de ontwikkeling van de darmmicrobiota, en is een belangrijke voorspeller voor cognitieve disfunctie bij de nakomelingen. Cognitieve achteruitgang in de loop van het leven is een steeds groter probleem, voornamelijk als gevolg van de vergrijzing van de bevolking, en vanwege de toenemende prevalentie van (omgevings)factoren die hieraan bijdragen (obesitas, ongezonde voeding). We veronderstellen dat de negatieve effecten van maternale obesitas op de cognitieve functie bij de nakomelingen deels worden bewerkstelligd door de microbiota en zijn metabolieten. Dit biedt zodoende de mogelijkheid voor non-invasieve risico analyse, en voor risico reductie via het aanbieden van op maat gemaakte voeding en diëten vanaf de eerste levensfasen. In dit project zullen we twee bestaande cohorten van kinderen gebruiken, om de darmbacteriën en metabolieten te identificeren die gerelateerd zijn aan maternale obesitas en de cognitieve ontwikkeling van nakomelingen in de vroege, peuter/kleuter en schoolgerechtigde leeftijd. We zullen diermodellen gebruiken om oorzaak-gevolg-mechanismen te onderzoeken, en om aangepaste voedingsinterventies te ontwikkelen om de effecten van maternale obesitas op de darmmicrobiota tegen te gaan, met als doel om cognitie van het nageslacht te verbeteren. GUTMOM bestaat uit 6 academische partijen, een gespecialiseerde subcontractor, en een industriële private partner die project cofinanciering verstrekt. Dit project omvat tevens kennisoverdracht en trainingsactiviteiten voor jonge wetenschappers. Gegevensbeheer zal de FAIR-beginselen nastreven, en het onderzoek zal bijdragen aan het toekomstige Kennisplatform voor Voeding, Darmmicrobiota en Gezondheid (Knowledge Platform on Diet, Intestinal Microbiomics and Health).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De voorlopige werktitel van het WP01 project is: On the interrelation of maternal obesity, early life cognition and the infant intestinal microbiome. Deze studie betreft een geboortecohort uit Italië waarbij het darmmicrobioom van 91 pasgeborenen is onderzocht op meerdere leeftijdspunten over een periode van 3 jaar na geboorte, en waarbij deze bacteriën vervolgens gekoppeld worden aan cognitieve functies van de ouders en kinderen. We hebben (nog) geen sterke correlaties van cognitie met samenstelling van het darmmicrobioom kunnen vaststellen, maar wel doen we andere zeer interessante observaties ten aanzien van het functioneren van het darmmicrobioom. Zo is er een dag en nacht verschil in de samenstelling van het darmmicrobioom direct na geboorte (meconium) en in de perioden daaropvolgend. Verder vinden we dat kinderen waarvan de moeder tijdens zwangerschap overgewicht had een andere samenstelling van het microbioom hebben, maar een directe link daarmee met cognitieve functies van de kinderen kunnen we vooralsnog niet vaststellen. Deze bevindingen zijn we op dit moment samen met onze Italiaanse onderzoekspartner aan het opschrijven ter wetenschappelijke publicatie, welke we deze zomer verwachten in te kunnen sturen. Al deze onderzoeksdata inclusief de relevante beschrijving daarvan (metadata) zal ook volledig worden vrijgegeven volgens de FAIR principes.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Projectsamenvatting

De vroege levensfase is fundamenteel voor de ontwikkeling van de hersenen en microbiota. Darmmicrobiota beïnvloeden de hersenfuncties. Maternale obesitas beïnvloedt de ontwikkeling van de darmmicrobiota, en is een belangrijke voorspeller voor cognitieve disfunctie bij de nakomelingen. Cognitieve achteruitgang in de loop van het leven is een steeds groter probleem, voornamelijk als gevolg van de vergrijzing van de bevolking, en vanwege de toenemende prevalentie van (omgevings)factoren die hieraan bijdragen (obesitas, ongezonde voeding). We veronderstellen dat de negatieve effecten van maternale obesitas op de cognitieve functie bij de nakomelingen deels worden bewerkstelligd door de microbiota en zijn metabolieten. Dit biedt zodoende de mogelijkheid voor non-invasieve risico analyse, en voor risico reductie via het aanbieden van op maat gemaakte

voeding en diëten vanaf de eerste levensfasen. In dit project zullen we twee bestaande cohorten van kinderen gebruiken, om de darmbacteriën en metabolieten te identificeren die gerelateerd zijn aan maternale obesitas en de cognitieve ontwikkeling van nakomelingen in de vroege, peuter/kleuter en schoolgerechtigde leeftijd. We zullen diermodellen gebruiken om oorzaak-gevolg-mechanismen te onderzoeken, en om aangepaste voedingsinterventies te ontwikkelen om de effecten van maternale obesitas op de darmmicrobiota tegen te gaan, met als doel om cognitie van het nageslacht te verbeteren. GUTMOM bestaat uit 6 academische partijen, een gespecialiseerde subcontractor, en een industriële private partner die project

cofinanciering verstrekt. Dit project omvat tevens kennisoverdracht en trainingsactiviteiten voor jonge wetenschappers.

Gegevensbeheer zal de FAIR-beginselen nastreven, en het onderzoek zal bijdragen aan het toekomstige Kennisplatform voor Voeding, Darmmicrobiota en Gezondheid (Knowledge Platform on Diet, Intestinal Microbiomics and Health).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website