Projectomschrijving

Interventies gericht op het voorkomen van obesitas zijn nog altijd weinig effectief. Om de lasten van obesitas en gerelateerde cardio-metabole ziekten te verminderen is het belangrijk om op jonge leeftijd risicofactoren voor obesitas te verminderen.
Project GrowH! ontwikkelt en test interventies die beter aansluiten bij de doelgroep en daardoor mogelijk effectiever zijn, middels twee benaderingen: 1) Op basis van bestaande longitudinale gegevens wordt de impact van veranderbare risicofactoren berekend en bepaald welke interventies in theorie het meest effectief zijn en in welke fase van de levensloop; 2) Door middel van een participatieve aanpak worden interventies ontwikkeld en geïmplementeerd samen met jongeren en gezinnen. Daarnaast wordt vanuit een systeem-perspectief aanbevelingen gedaan voor het opschalen (regionaal, nationaal, internationaal) van de ontwikkelde interventies.
‘GrowH!’ is een internationaal project waarin diverse partijen uit wetenschap en praktijk samenwerken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website