Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Beleidsmaatregelen om lichamelijke inactiviteit, ongezonde voeding en sedentair gedrag aan te pakken kunnen de gezondheid en het welzijn op populatieniveau beïnvloeden. Het is echter vrijwel onbekend welke beleidsmaatregelen hieromtrent er in Europa zijn doorgevoerd, wat het effect daarvan is op leefstijl, alsmede wat de gevolgen zijn ten aanzien van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Ook is er gebrek aan systematisch onderzoek naar hoe beleidsinterventies tot stand komen en geïmplementeerd worden.

 

Als onderdeel van het Joint Programming Initiative - a Healthy Diet for a Healthy life (JPI HDHL) hebben 28 onderzoeksinstituten uit zeven Europese landen en Nieuw-Zeeland hun expertise gebundeld en vormen gezamenlijk het Policy Evaluation Network (PEN). Het doel van PEN is om bij te dragen aan het opvullen van bovengenoemde kennislacunes. De visie van PEN is om kennis en methoden te genereren en verfijnen voor het identificeren, evalueren en vergelijken van beleid dat direct of indirect gericht is op lichamelijke activiteit, voeding en sedentair gedrag.

 

In zeven gerelateerde werkpaketten (WPs) zal PEN aan de hand van gestructureerde evaluatiemethoden de verschillende leefstijlgerelateerde beleidsmaatregelen in kaart brengen, deze maatregelen vergelijken tussen landen en met ‘best practice’ indicatoren. Ook worden de barrières en faciliterende factoren voor implementatie geïdentificeerd en methodes verfijnd om de impact te meten. Het werk bouwt voort op bestaande kennis en tools uit DEDIPAC en INFORMAS. PEN zal tevens de eerste stappen realiseren om binnen Europa leefstijl te kunnen monitoren om zo ook veranderingen op gedrag op populatieniveau te kunnen oppikken. Het zal methoden verfijnen benodigd voor de kwantificering van beleidsimpact, met aandacht voor sociaaleconomische gezonheidsverschillen. Ten slotte zal met behulp van drie internationale case-studies de verschillende stappen -van initiatie van beleid tot implementatie en effectmeting- worden doorlopen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website