Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het ALPHABET project is een samenwerkingsverband tussen bestaande Europese geboorte cohorten die verbanden tussen het voedingspatroon van moeder tijdens de zwangerschap en gezondheidsuitkomsten, bij hun kinderen, zoals astma, heeft onderzocht. Hierbij zijn nieuwe gegevens over de kwaliteit en ontstekingsindex van het voedingspatroon van moeder tijdens de zwangerschap in de geboorte cohorten gegenereerd. Wij vonden dat een lagere kwaliteit van het voedingspatroon van moeder tijdens de zwangerschap gerelateerd was aan een hoger risico op astma bij de kinderen, en een hogere ontstekingsindex van het voedingspatroon van moeder met een lagere longfunctie bij de kinderen. De bevindingen dragen bij aan een betere voorlichting van zwangere vrouwen en betrokken zorgverleners en preventie strategieën om de voeding van moeder tijdens de zwangerschap en de gezondheid van het kind gedurende het hele leven te optimaliseren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het ALPHABET project is een samenwerkingsverband tussen bestaande Europese geboorte cohorten die verbanden tussen het voedingspatroon van moeder tijdens de zwangerschap en gezondheidsuitkomsten, bij hun kinderen, zoals astma, heeft onderzocht. Hierbij zijn nieuwe gegevens over de kwaliteit en ontstekingsindex van het voedingspatroon van moeder tijdens de zwangerschap in de geboorte cohorten gegenereerd. De belangrijkste bevindingen zijn dat een meer inflammatoir dieet van de moeder tijdens de zwangerschap is gerelateerd aan een lagere longfunctie, namelijk een lagere Forced Vital Capacity, bij kinderen, een lagere kwaliteit van het dieet van moeder tijdens de zwangerschap is gerelateerd aan een marginaal hoger risico op astma bij kinderen, de epigenetische status van de pasgeborene de respiratoire gezondheid gedurende de rest van het leven beïnvloedt, een hoger visceraal vet in kinderen, onafhankelijk van het totale lichaamsvet, geassocieerd is met een lagere longfunctie en een hoger risico op astma, en dat individuele nutriënten zoals vitamine D, ijzer of vrije vetzuren marginaal geassocieerd zijn met een verhoogd risico op respiratoire of allergische aandoeningen. De kwaliteit en ontstekingsindex van het voedingspatroon van moeder tijdens de zwangerschap waren ook gerelateerd aan geboorteuitkomsten, overgewicht en emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. De bevindingen dragen bij aan een betere voorlichting van zwangere vrouwen en betrokken zorgverleners en preventie strategieën om de voeding van moeder tijdens de zwangerschap en de gezondheid van het kind gedurende het hele leven te optimaliseren.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het voorkomen van obesitas, osteoporose, cardiometabole ziekten, neurologische ontwikkelingsstoornissen en astma bij kinderen stijgt. Toenemend bewijs suggereert dat blootstelling aan suboptimale voeding in het vroege leven de gezondheid van kinderen beïnvloedt. Voedingsstoffen worden echter niet geïsoleerd gegeten, en het onderzoeken van gecombineerde effecten van meerdere voedselcomponenten die de gehele voeding reflecteert kan mogelijk belangrijke implicaties hebben voor de gezondheid van kinderen. Epigenetica is voorgesteld als het mechanisme waardoor suboptimale voeding tijdens de zwangerschap of op de vroege kinderleeftijd, het risico op ziekte op latere leeftijd van het kind zou kunnen beïnvloeden. Dit project heeft als doel de huidige kennis omtrent interacties tussen biomarkers van voedsel, epigenetica en gezondheid van het kind significant te vergroten. Door gebruik te maken van biologische monsters en data van bestaande Europese longitudinale geboorte cohorten zullen we de complexe relatie tussen maternale voeding tijdens de zwangerschap (kwaliteit van voeding, nieuwe voeding geïnduceerde inflammatie index), gezondheid van het kind (adipositas, bot, cardiometabole, neurologische en respiratoire gezondheid), en epigenetische patronen (DNA methylatie) bij de geboorte en gedurende de kinderleeftijd onderzoeken. Het beter begrijpen van voedings- en epigenetische biomarkers van gezondheid van het kind schept mogelijkheden om de mate van blootstelling aan voedingstoffen te verfijnen en bij te dragen aan de ontwikkeling van meer effectieve evidence-based strategieën voor de volksgezondheid.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het ALPHABET project heeft zich ingezet om gegevens over het dieet van moeder tijdens de zwangerschap en ziekten van het kind van bestaande Europese longitudinale geboorte cohorten samen te brengen. Hierbij zijn nieuwe dieet variabelen gegenereerd, die de kwaliteit en inflammatoire index van het dieet reflecteren. Vervolgstudies binnen het ALPHABET project zullen zich richten op het onderzoeken van verbanden tussen de nieuw gecreeerde dieet variabelen van moeder tijdens de zwangerschap en gezondheidsuitkomsten bij hun kinderen, en de mogelijk rol van epigenetische veranderingen (veranderingen in het uiten van erfelijk materiaal). Binnen de Generation R Studie hebben we onderzoek verricht naar het verband tussen vitamine D concentraties in bloed bij moeders tijdens zwangerschap en longfunctie, astma en allergie bij de kinderen. Wij vonden dat hogere vitamine D concentraties bij moeder tijdens de zwangerschap gerelateerd waren aan veranderingen in longfunctie van het kind, maar niet met het risico op astma. Onze verwachting is dat onze huidige en toekomstige bevindingen bijdragen aan betere educatie van moeder en betrokken zorgverleners en preventie strategieën om de gezondheid van moeder tijdens de zwangerschap en gedurende het hele leven van het kind te optimaliseren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

‘Vroege programmering van gezondheid van het kind: onderzoek naar invloed van voeding en epigenetica op adipositas, bot, cardiometabole, neurologische en respiratoire gezondheid (ALPHABET)’.

 

De stijgende prevalentie van obesitas, osteoporose, cardiometabole ziekten, neurologische ontwikkelingsstoornissen en astma in de laatste tientallen jaren wordt niet volledig verklaard door genetische of volwassen leefstijl factoren. Toenemend bewijs suggereert dat blootstelling aan omgevingsfactoren in het vroege leven de gezondheid van kinderen beïnvloedt. Volgens de ‘Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD)’ hypothese kunnen voorbijgaande blootstellingen aan omgevingsfactoren tijdens kritieke perioden van de ontwikkeling (zoals in het foetale of vroeg postnatale fasen van het leven) levenslang effect hebben op de gezondheid van het kind. Epigenetica is voorgesteld als het mechanisme waardoor nadelige blootstellingen in het foetale of vroege postnatale leven, zoals suboptimale voeding tijdens de zwangerschap of op de vroege kinderleeftijd, het fenotype van het kind en het risico op ziekte op latere leeftijd zou kunnen beïnvloeden. Het is mogelijk de voeding van moeder tijdens de zwangerschap aan te passen en dit zou invloed kunnen hebben op de gezondheid van de moeder, de neonaat en het kind. Echter, de specifieke voedingsstoffen tijdens de zwangerschap die nodig zijn voor optimale foetale groei en ontwikkeling zijn niet bekend. Bovendien hebben studies met aandacht voor de hypothese van foetale programmering zich gericht op inname van een enkele voedingsstof door moeder tijdens de zwangerschap. Voedingsstoffen worden niet geïsoleerd gegeten, dus het onderzoeken van gecombineerde effecten van meerdere voedselcomponenten die de gehele voeding reflecteert heeft mogelijk belangrijke implicaties voor de gezondheid.

Er is duidelijk behoefte aan primaire preventie van obesitas, gerelateerde cardiometabole stoornissen en andere chronische niet-overdraagbare ziekten volgens het DOHaD paradigma. Dit project heeft als doel de huidige kennis omtrent interacties tussen biomarkers van voedsel, epigenetica en gezondheid van het kind significant te vergroten. Door gebruik te maken van biologische monsters en data van bestaande Europese longitudinale geboorte cohorten, die aan de internationale voorhoede staan van levensloop epidemiologie, zullen we de complexe relatie tussen maternale voeding (gedefinieerd als kwaliteit van voeding en een nieuwe index van voeding geïnduceerde inflammatie), gezondheid van het kind (zoals adipositas, bot, cardiometabole, neurologische en respiratoire gezondheid), en epigenetische patronen (DNA methylatie) bij de geboorte en gedurende de kinderleeftijd onderzoeken. Het beter begrijpen van voedings- en epigenetische biomarkers van gezondheid van het kind schept mogelijkheden om de mate van blootstelling aan voedingstoffen te verfijnen en bij te dragen aan de ontwikkeling van meer effectieve evidence-based strategieën voor de volksgezondheid. Hierbij zal de nadruk liggen op het pleiten voor gezonde voeding voorafgaand aan de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en in het vroeg postnatale leven om het voorkomen van obesitas te verminderen, gezondheid te verbeteren en de ontwikkeling van een scala aan nadelige gezondheidsuitkomsten in toekomstige generaties te verminderen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website