Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van december 2013 tot en met december 2016 was het kennisnetwerk ‘DEDIPAC’ actief. DEDIPAC staat voor ‘DEterminants of DIet and Physical ACtivity’ – oftewel factoren die van invloed zijn op voeding en lichamelijke activiteit. Het belangrijkste doel van DEDIPAC was het opzetten van een kennisnetwerk van onderzoekers uit verschillende landen en verschillende disciplines die gezamenlijk onderzoek doen naar de meetmethoden, determinanten en integrale en beleidsinterventies van voeding, beweging en zitgedrag. De afgelopen drie jaar werkten bijna 300 onderzoekers van 68 onderzoeksinstituten uit 13 Europese landen samen binnen DEDIPAC. In Nederland waren 10 onderzoeksinstituten betrokken bij DEDIPAC, onder de naam ‘Joint Orange’: AMC (Amsterdam), Hanze Hogeschool Groningen, HAS Hogeschool (Den Bosch), RIVM (Bilthoven), TNO Leiden, Universiteit van Maastricht, Universiteit van Utrecht, Universiteit van Wageningen, VUmc (Amsterdam), Windesheim Universteit (Zwolle). Het onderzoek binnen DEDIPAC was opgedeeld in drie pijlers: 1) het meten van eet-, beweeg-, en zitgedrag, 2) het begrijpen van de determinanten van dit gedrag en 3) het onderzoeken van interventies om dit gedrag te verbeteren. Binnen die pijlers was het werk opgedeeld in kleinere subgroepen en taken. En dat allemaal als bijdrage aan de ambitie dat Europeanen de motivatie, vaardigheden en mogelijkheden hebben om gezonder te eten, minder te zitten en meer te bewegen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het laatste jaar van DEDIPAC was erg succesvol. Alle eindproducten werden op tijd aangeleverd en er zijn al 23 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, met nog veel meer in de planning. De belangrijkste prestaties van DEDIPAC zijn:

• Een netwerk van meer dan 300 Europese onderzoekers uit verschillende landen en disciplines. Dit netwerk vormt een stevige basis voor toekomstig onderzoek.

• Inzicht in de kwaliteit van bestaande meetmethoden voor voeding, beweging en zitgedrag, samengevat in een online toolbox.

• Modellen van de huidige kennis van de determinanten van voeding, beweging en zitgedrag, die toekomstig onderzoek zullen informeren en inspireren.

• Een online toolbox voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van interventies voor het bevorderen van een gezonde leefstijl.

• De eerste stappen richting een Europees surveillance systeem op het gebied van voeding, beweging en zitgedrag, en hun determinanten.

Binnen het consortium werd gecommuniceerd door middel van teleconferenties, live meetings, en de documentenuitwisseling op de beveiligde website. De buitenwereld werd op de hoogte gehouden via de website (www.dedipac.eu), een maandelijkse nieuwsbrief, en twitter (@JPI_DEDIPAC). In oktober werd een afsluitend symposium georganiseerd in Bonn, waar bijna 200 onderzoekers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden samen kwamen. Tot slot worden momenteel mogelijkheden verkend om de activiteiten van DEDIPAC voort te zetten en uit te breiden.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DEDIPAC staat voor ‘DEterminants of DIet and Physical ACtivity’ – oftewel factoren die van invloed zijn op voeding en lichamelijke activiteit. Het belangrijkste doel van DEDIPAC is het opzetten van een kennisnetwerk van onderzoekers uit verschillende landen en verschillende disciplines die gezamenlijk onderzoek doen naar de meetmethoden, determinanten en integrale en beleidsinterventies van voeding, beweging en zitgedrag. Op dit moment werken bijna 300 onderzoekers van 46 onderzoeksinstituten uit 12 Europese landen samen binnen DEDIPAC. In Nederland zijn 10 onderzoeksinstituten betrokken bij DEDIPAC, onder de naam ‘Joint Orange’: AMC (Amsterdam), Hanze Hogeschool Groningen, HAS Hogeschool (Den Bosch), RIVM (Bilthoven), TNO Leiden, Universiteit van Maastricht, Universiteit van Utrecht, Universiteit van Wageningen, VUmc (Amsterdam), Windesheim Universteit (Zwolle). Het onderzoek binnen DEDIPAC is opgedeeld in drie pijlers: 1) het meten van eet-, beweeg-, en zitgedrag, 2) het begrijpen van de determinanten van dit gedrag en 3) het onderzoeken van interventies om dit gedrag te verbeteren. Binnen die pijlers is het werk opgedeeld in kleinere subgroepen en taken. En dat allemaal als bijdrage aan de ambitie dat Europeanen de motivatie, vaardigheden en mogelijkheden hebben om gezonder te eten, minder te zitten en meer te bewegen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ook het tweede jaar van DEDIPAC is conform planning verlopen. Het onderzoek naar meetmethoden, determinanten en interventies –met name reviewstudies en secundaire data analyses- is volgens plan uitgevoerd. Dit betekent concreet dat:

 

1.Alle deliverables van jaar twee op tijd gereed waren;

2.Vijf artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd;

3.Vele andere wetenschappelijke publicaties worden voorbereid;

4.Verschillende workshops werden georganiseerd voor DEDIPAC consortiumleden;

5.De voortgang en resultaten van DEDIPAC zijn gepresenteerd op o.a. het jaarlijkse congres van de International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity.

 

Daarnaast wordt het consortium actief onderhouden door middel van teleconferenties, live meetings, en de documentuitwisseling op de beveiligde website. De buitenwereld wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en resultaten van DEDIPAC met behulp van en via de publieke website (www.dedipac.eu), een maandelijkse nieuwsbrief, en het DEDIPAC twitter-account (@JPI_DEDIPAC). De voorbereidingen voor het afsluitende symposium op 12 en 13 oktober 2016 in Bonn zijn in volle gang en het DEDIPAC management team verkent de mogelijkheden om DEDIPAC voort te zetten na deze eerste periode. Tot slot is de DEDIPAC KH verrijkt met een nieuwe partner: Metropolitan University College uit Denenmarken. Samenvattend werd er in dit tweede jaar hard en volgens schema gewerkt, waardoor wij het laatste jaar van de DEDIPAC Knowledge Hub met vertrouwen tegemoet zien.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The consortium JOINT-ORANGE is a nation-wide consortium of seven academic groups and three universities of applied science. Organisations in this consortium are: the EMGO+ institute (coordinator of the consortium), National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Academic Medical Centre – University of Amsterdam (AMC), Wageningen University and Research Centre (WUR), Utrecht University (UU), Maastricht University, TNO Leiden, Hanze University of Applied Science Groningen, Windesheim University of Applied Science Zwolle and HAS University of Applied Science Den Bosch. The joint expertise, skills and actions of this consortium cover the entire research area of DEDIPAC with respect to nutrition and dietary behaviour, consumer research, physical activity and sedentary behaviour and the individual, social, economic, cultural and biological determinants of those lifestyle behaviours. The various disciplines present in this consortium (e.g. food, nutritional, exercise, social, and health sciences) ensure a holistic approach in the research and development of joint actions for public health solutions across the lifespan. The consortium's broad expertise and skills are reflected in the proposed scientific work, which is intertwined in all Thematic Area's of the wider DEDIPAC pilot proposal, which was currently accepted by the JPI steering committee. A brief summary of Joint Orange activities within the DEDIPAC pilot is described below:

 

Thematic Area 1:

Wageningen University will contribute to WP1.1, by assessing demographic differences in food intake, and as far as possible meal pattern, across countries. Key foods/indicators of intake of public health priority (micro)nutrients will also be assessed. Furthermore they will contribute to the development of an integrated method and test the method using appropriate research infrastructures. Wageningen University will also contribute to the literature search in WP 3.3 and the multi-component interventions and the development of a template for describing these interventions, for the same WP.

Maastricht University will contribute to the development of an innovative integrated method to assess dietary intake and dietary behaviour, in conjunction and integrated with measurement of physical activity (WP1.1).

TNO and EMGO+ have coordinating tasks in TA1 and will collaboratively supervise a post-doc who will work on Task 1.2.1.

 

Thematic Area 2:

The Self-regulation Lab at Utrecht University will contribute to Task 2.1.1 by mapping and defining determinants of eating behaviours and identification of research challenges deriving from the perspective of social, consumer and health psychology and using a dual process perspective. The Utrecht University will also contribute to the evolving framework of determinants by identifying environmental correlates that make the healthy food choice the impulsive food choice.

Windesheim University of Applied Sciences in Zwolle will contribute with their expertise/ advice and data in the field of determinants of dietary, sedentary and physical activity behaviour in children/adolescents (WP 2.3.3, 2.4.3)

In WP 2.3, EMGO+ will be exploring the relative hierarchy of socio demographic and environmental correlates of sedentary behaviour using advanced statistical methods.

The AMC will lead WP 2.4 and will focus on the advancement of understanding of social inequalities in determinants of diet, physical activity and sedentary behaviour, with specific focus on the growing ethnic diversity in Europe.

 

Thematic Area 3:

The RIVM, in close collaboration with Hanze Hogeschool and TNO, will contribute to the toolbox for developing, monitoring and evaluating multi component interventions and policies in the field of diet and physical activity.

HAS University of Applied Science will contribute to Task 3.2.2 by using a business panel for the evaluation of feasibility of taxing and possibly also other interventions.

Task 3.2.1 will be carried out by WUR - LEI, and aims to add to the integration of insights from research on interventions and policies in a systematic way.

EMGO+ is also involved in TA3 and will study the physical and economic environment of dietary behaviour in ‘point of purchase settings’ in close alignment with LEI and HAS (WP3.2).

The joint aim of Hanze, RIVM and TNO in this TA is to contribute to the conceptual toolbox for developing, monitoring and evaluating multi component interventions and policies in the field of diet and physical activity.

 

A more extensive description of the above activities can be found in the accepted full proposal (Bijlage 1).

 

Our consortium is well equipped to contribute to the networking, capacity building and research goals of the DEDIPAC KH as summarised above. The consortium considers the DEDIPAC KH as an excellent opportunity to further invest and lead international research collaborations by building on our previous successful European work.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website