Projectomschrijving

Resistente bacterien vormen een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. Een van de meest voorkomende varianten vormen de zogenaamde ESBL-producerende Darmbacterien (ESBL-D). Deze ESBL-D komen veelvuldig voor in de voedselketen, in het buitenland en in zorginstellingen. Ze verspreiden zich ongemerkt in de bevolking.

Dit onderzoek heeft tot doel om in kaart te brengen hoe ESBL-D zich verspreiden in het gezin en in verpleeghuizen waarbij de rol van voedsel en besmetting van afvalwater wordt meegenomen. De meest moderne technieken om de bacterien te karakteriseren worden ingezet en deze gegevens worden gebruikt om te modelleren hoe de verspreiding verloopt en hoe we deze effectief kunnen beheersen.

De gegevens die uit dit project voortkomen moeten leiden tot een beter begrip van de verspreiding van resistente bacterien en hoe we deze verspreiding kunnen inperken. Wij willen de gezondheidszorgautoriteiten adviezen geven over beheersmaatregelen en de prioritering daarvan.     

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website