Projectomschrijving

In de laatste decennia zijn antibioticum-resistente bacteriën een steeds groter probleem geworden. Infecties met resistente bacteriën kunnen niet meer goed met antibiotica behandeld worden. Bacteriën kunnen antibioticum-resistent worden door een proces dat bekend staat als 'horizontale gen overdracht'. Bij horizontal gen overdracht wisselen bacteriën onderling DNA uit en als op zo'n stuk DNA een resistentie gen ligt, dan wordt de ontvangende bacterie resistent tegen antibiotica.

Tot op heden wordt antibioticum-resistentie meestal bestudeerd onder laboratorium omstandigheden. In dit project zullen we de overdracht van resistentie genen bestuderen in complexe en natuurlijke systemen. Door de ontwikkeling en gebruik van nieuwe technieken en analyses van grote genoom-sequentie datasets zullen nieuwe inzichten worden verworven over de overdracht van resistentie van dier naar mens, van mens naar dier, en tussen mensen onderling. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website