Projectomschrijving

Luchtweg infecties komen vaak voor en worden in toenemende mate veroorzaakt door bacteriën die niet meer gevoelig zijn voor veel gebruikte antibiotica. Dit project beoogde het therapeutische arsenaal tegen luchtweg infecties te vergroten door het testen van middelen die het immuun systeem stimuleren. Het AMC had twee specifieke taken. Ten eerste: er werd een kweek systeem opgezet van humane luchtweg epitheel cellen; in dit kweek systeem bleken twee immuun modulatoren (metformine en rapamycine) een remmend effect te hebben op de productie van ontstekingseiwitten. Ten tweede: in een muis model van longontsteking werden drie immuun modulatoren getest waarvan er twee (rapamycine en pioglitazon) een gunstig effect op de afweer bleken te hebben. Hoewel de eventuele klinische toepassing verder onderzoek vereist, suggereren deze resultaten dat de modulatie van de afweer reactie behulpzaam kan zijn bij de behandeling van patiënten met longontsteking.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website