Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Streptococcus pneumoniae (de pneumokok) is een veel voorkomende verwekker van infecties bij de mens, in het bijzonder van long ontsteking. Deze bacterie is in toenemende mate resistent tegen thans beschikbare antimicrobiële middelen. Dit project beoogt meer inzicht te verschaffen in de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen, waarbij vooral aandacht zal uitgaan naar omgevings-, immunologische en farmacologische factoren die bepalend zijn voor het ontstaan van antimicrobiële resistentie. Het project wordt uitgevoerd door een internationaal consortium met uiteenlopende gebieden van expertise dat gebruik zal maken van bestaande patiënten cohorten, verzamelingen van pneumokokken stammen en muis modellen van infectie.

 

Het deel waarvoor het Amsterdam UMC verantwoordelijk behelsde het bestuderen van de interactie tussen het afweer systeem en pneumokokken, gebruik makend van celkweken (witte bloedcellen, luchtweg epitheel), muismodellen en studies bij patiënten met longontsteking veroorzaakt door pneumokokken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De interactie tussen het afweer system en pneumokken werd op diverse wijzen onderzocht. In kweek systemen werd vastgesteld welke mechanismen bijdragen aan de activatie van luchtweg epitheel en macrofagen door pneumokokken. In muis modellen van kolonisatie van de bovenste luchtwegen en infectie van de onderste luchtwegen door pneumokokken werd de rol van immuun cellen en de energie voorziening van immuun cellen bij de afweer onderzocht. Bij patiënten met longontsteking door pneumokokken werd activatie van het immuun systeem vergeleken met immuun activatie tijdens longontsteking door andere verwekkers.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Streptococcus pneumoniae (de pneumokok) is een veel voorkomende verwekker van infecties bij de mens, in het bijzonder van long ontsteking. Deze bacterie is in toenemende mate resistent tegen thans beschikbare antimicrobiële middelen. Dit project beoogt meer inzicht te verschaffen in de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen, waarbij vooral aandacht zal uitgaan naar omgevings-, immunologische en farmacologische factoren die bepalend zijn voor het ontstaan van antimicrobiële resistentie. Het project wordt uitgevoerd door een internationaal consortium met uiteenlopende gebieden van expertise dat gebruik zal maken van bestaande patiënten cohorten, verzamelingen van pneumokokken stammen en muis modellen van infectie.

 

Het deel waarvoor het Amsterdam UMC verantwoordelijk is behelst het bestuderen van de interactie tussen het afweer systeem en pneumokokken, gebruik makend van celkweken (witte bloedcellen, luchtweg epitheel) en muismodellen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De interactie tussen het afweer system en pneumokken werd op diverse wijzen onderzocht, waarbij de focus ligt op de rol van de energie voorziening van immuun cellen bij de afweer tegen pneumokken. We genereerden muizen die deficiënt zijn voor mediatoren die van belang zijn voor het glucose metabolisme (HIF-1alfa, LKB1) in ofwel witte bloedcellen (macrofagen en/of neutrofiele granulocyten) of respiratoire epitheel cellen. Deze muizen worden thans onderzocht in een model van longontsteking veroorzaakt door Streptococcus pneumoniae. Complementair hieraan worden experimenten gedaan waarbij macrofagen die deficiënt zijn voor HIF-1alfa of LKB1 geïnfecteerd worden met pneumokokken. Daarnaast wordt in een bestaand cohort van patiënten met gedocumenteerde pneumokken infectie gekeken naar verschillen in de afweer reactie (vergeleken met patiënten met infecties door andere verwekkers).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Streptococcus pneumoniae is a major health threat in industrialized and developing countries. The pathogen affects both young and old people, immune-competent as well as immunocompromised individuals. By genetic recombination within diverse populations, individual strains are not only able to evade vaccination but also able to acquire antimicrobial resistance (AMR), which can then be transmitted onwards.

This proposal aims to understand the mechanisms and distribution of this pneumococcal AMR repertoire at the genetic, bacterial, host and population levels to layout new strategies for risk assessment, prevention and reduction of AMR. In particular, the environmental, immunological and pharmacological drivers of resistance emergence and selection, the genetic population dynamics, as well as the fitness of the new traits in different host conditions will be analysed and modelled.

To this end, a multinational consortium of researchers with complementary expertise has been formed. Available to the consortium are clinically important and newly emerged pneumococcal AMR strains, together with related patient metadata (clinical, genetic and transcriptomic) from clinical cohorts as well as highly detailed carriage sampling from a Thai cohort. Consortium members have proven expertise in microbiology, bacterial genetics, bioinformatics, in vivo/in vitro models while others are clinicians expert in the treatment of pneumococcal infections in both paediatric and adult patients.

In a concerted effort, this consortium will develop countermeasures against antimicrobial resistance in a major health threat by multi-level modelling of its resistance emergence, selection, and transmission in diverse environments.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website