Projectomschrijving

Streptococcus pneumoniae (de pneumococ) is een veel voorkomende verwekker van infecties bij de mens, in het bijzonder van long ontsteking. Deze bacterie is in toenemende mate resistent tegen thans beschikbare antimicrobiële middelen.

Dit project beoogt meer inzicht te verschaffen in de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen, waarbij vooral aandacht zal uitgaan naar omgevings-, immunologische en farmacologische factoren die bepalend zijn voor het ontstaan van antimicrobiële resistentie.

Het project wordt uitgevoerd door een internationaal consortium met uiteenlopende gebieden van expertise dat gebruik zal maken van bestaande patiënten cohorten, verzamelingen van pneumococcen stammen en muis modellen van infectie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website