Projectomschrijving

Wereldwijd neemt de resistentie van bacteriën tegen antibiotica toe. Hierdoor kunnen infecties niet altijd meer goed behandeld worden, en wordt er gezocht naar alternatieven voor antimicrobiële behandeling. CO-ACTION is een JPIAMR-project met 6 Europese partners. Het doel was het onderzoeken en identificeren van antibiotica en non-antibiotica die actiever zijn in combinatie dan alleen (synergisme genoemd) tegen multiresistente bacteriën. De taken van het EMC behelsden de algehele coördinatie van het project, identificatie van synergetische combinaties en studies in knaagdieren om de activiteit van de combinaties in vivo te bepalen. De resultaten duiden op een duidelijk synergisme van polymyxine B in combinatie met rifampicine of minocycline. Een belangrijk onderdeel was het genereren en verstrekken van gegevens aan onze andere partners om te gebruiken voor modellering en voorspelling. De parametrisering van de gebruikte modellen helpt bij het optimaliseren van de dosis, het verminderen van de ontwikkeltijd en het verminderen van het gebruik van dierproeven in de toekomst. De coördinatie en uitwisseling van gegevens, procedures en workflow helpt de ontwikkeling van geneesmiddelen te versnellen.

ENGLISH

Resistance to antibiotics is increasing worldwide and alternatives are sought for antimicrobial treatment. CO-ACTION is a JPIAMR project involving 6 partners in Europe. The overall purpose was to explore and identify antibiotics and non-antibiotics more active in combination than alone (called synergism) against multi- drug resistant bacteria. The tasks of the EMC involved the overall coordination of the project, identification of synergistic combinations and studies in rodents to determine activity of the combinations in vivo. The results indicate clear synergism in of polymyxin B combined with either rifampicin or minocycline. An important part was to generate and provide data to our other partners to use for modelling and prediction. The parametrization of the models used helps to optimize dose finding, reduce development time and reduce the use of animal experiment in the future. The coordination and exchange of data, procedures and workflow helps to accelerate drug development.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website