Projectomschrijving

Infecties met antibioticaresistente bacteriën vormen een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Door de globalisering en slecht gebruik van antibiotica, verspreid resistentie zich razendsnel. Bovendien zijn er weinig nieuwe antibiotica op de markt gekomen de afgelopen 20 jaar. In dit internationale project zijn onderzoekers met behulp van de allernieuwste ‘high-throughput screens’ op zoek gegaan naar nieuwe combinaties van drugs die effectief resistente ziekteverwekkende bacteriën kunnen doden en op zoek gegaan naar drugs die verspreiding van antibiotica resistentie tegen kunnen gaan.

Binnen dit project zijn een aantal belangrijke ontdekkingen gedaan en verschillende nieuwe drug combinaties zijn gevonden die effectief bleken te zijn tegen multi-drug-resistente klinische stammen (Brochado et al. 2018 Nature). Verder heeft een high-throughput screen specifieke inhibitors gevonden die aangrijpen op het zogenaamde competentie proces in de belangrijke menselijke pathogeen Streptococcus pneumoniae. Competentie stelt de pneumokok in staat om snel antibiotica-resistentie genen met elkaar uit te wisselen. In deze screen hebben we enkele potente blokkers van competentie gevonden die zeer effectief horizontale gen overdracht tegen gaan (Domenech en Veening, Patent Application WO/2018/070874).

De resultaten opgedaan in dit project vormen nu de basis van nieuw onderzoek en laat zien dat het niet perse noodzakelijk is om nieuwe drugs te ontdekken maar dat bestaande drugs in bepaalde combinaties als effectieve medicijnen gebruikt kunnen worden. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of combinatie therapie ook effectief werkt in (menselijke) patiënten.

English

Infections with antibiotic-resistant bacteria are a major threat to public health. Due to globalisation and poor use of antibiotics, resistance is spreading rapidly. Moreover, few new antibiotics have come onto the market in the last 20 years. In this international project, researchers have been
using the latest high-throughput screens to look for new combinations of drugs that can effectively kill resistant pathogenic bacteria and to look for drugs that can prevent the spread of antibiotic resistance.

Within this project a number of important discoveries have been made and several new drug combinations have been found to be effective against multi-drug-resistant clinical strains (Brochado et al. 2018 Nature). Furthermore, a high-throughput screen found specific inhibitors that exploit the so-called competence process in the important human pathogen Streptococcus pneumoniae. Competence allows the pneumococcus to rapidly exchange antibiotic-resistant genes with each other. In this screen we have found some potent competence blockers that are highly effective in
preventing horizontal gene transfer (Domenech and Veening, Patent Application WO/2018/070874).

The results gained in this project now form the basis of new research and show that it is not necessarily required to discover new drugs, but that existing drugs in certain combinations can be used effectively. Future research will show whether such combinations can be successfully used in
antibiotic therapy in human patients.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website