Projectomschrijving

Antimicrobiële resistentie bemoeilijkt de behandeling van bacteriele infecties. De verspreiding van antibioticaresistente bacteriën (ARB) in de omgeving (water, bodem, lucht) draagt bij aan de blootstelling van de mens aan ARB. Informatie over de gevolgen van blootstelling aan ARB in het milieu voor de gezondheid is echter schaars. In dit project werd een werkgroep opgericht, welke de technieken en methodieken beschreven heeft om de blootstelling aan ARB in het milieu en de gevolgen daarvan te bestuderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website