Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Antibiotica worden het meest voorgeschreven door huisartsen. Zij zijn dan ook een van de belangrijkste bijdragers aan de ontwikkeling van antibiotica resistentie.

 

Bij luchtweginfecties is antibioticagebruik meestal niet nodig

Luchtweginfecties behoren tot de meest voorkomende infecties. Uit onderzoek blijkt dat antibiotica niet of nauwelijks klachten verminderen bij patiënten met ongecompliceerde bovenste luchtweginfecties. Toch worden ze nog steeds vaak gebruikt hiervoor.

 

Apps voor gebruik van natuurlijke middelen en voor het goed omgaan met koorts

Op basis van literatuuronderzoek en het in kaart brengen van expertkennis zijn twee apps ontwikkeld: een app voor het gebruik van natuurlijke middelen bij acute, ongecompliceerde bovenste luchtweginfecties en een app voor het goed omgaan met koorts. De apps kunnen gebruikt worden door patiënten, huisartsen en apothekers; in samenspraak of alleen.

Het is de verwachting dat het gebruik van de apps bijdraagt aan het verminderen van het (onjuist) gebruik van antibiotica. En tevens dat het tegemoet komt aan de wens van artsen en patiënten om bovenste luchtweginfecties goed te behandelen en de klachten hiervan te verminderen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten van het project zijn onder meer:

 

A. Wetenschappelijke publicaties over:

o De bijdrage van CAM/ IM aan de preventie en behandeling van infectieziekten i.h.a. (narrative review).

o De wetenschappelijke bewijzen van de effectiviteit en veiligheid van CAM/ IM behandelingen van luchtweginfecties (systematic review of systematic reviews).

o De expertkennis en de meest voorgeschreven CAM/IM behandelingen in de klinische praktijk.

o Een vergelijkend retrospectief onderzoek naar de mate van voorschrijven van antibiotica door huisartsen die extra zijn opgeleid in IM/CAM vergeleken met huisartsen in reguliere gezondheidscentra.

o Een systematische review van kwalitatieve studies naar de opvattingen van patiënten en gezondheidsprofessionals over het gebruik van CAM voor luchtweginfecties.

 

B. Prototypes van apps (keuzehulpen) voor implementatie in de zorgpraktijk:

o Een FeverApp (om goed geinformeerd adequaat om te kunnen gaan met koorts)

o Een eerste prototype van een op expertkennis en wetenschappelijk bewijs gebaseerde keuzehulp (app) voor (reguliere) artsen en apothekers en patiënten, voor de keuze van natuurlijke middelen bij acute, ongecompliceerde bovenste luchtweginfecties

 

C. Een communicatieplatform:

o Een website is gemaakt (www.im-amr.com) en zal gebruikt worden voor communicatie over het JPIAMR project en verdere ontwikkelingen op dit gebied (CAM/IM, preventie en behandeling van infectieziekten en AMR). De keuzehulpen voor artsen, apothekers en patiënten zullen t.z.t. eveneens op deze website te vinden zijn, waarmee de communicatie van de inhoud van CAM/IM behandelingen voor ongecompliceerde bovenste luchtweginfecties wordt gecommuniceerd.

 

D. PR & Communicatie

o In verschillende conferenties zijn deelaspecten van het project gepresenteerd (4-5 mei 2017: Berlijn; 8 maart 2018: Frankfurt; 14 maart 2018: Rio de Janeiro; 16-17 april 2018: Marseille).

o Via een internationale conferentie op 6 juni 2018 (http://cam-amr-conference.eu/) zijn de resultaten in presentaties, discussies en een conference paper gedeeld met de aanwezigen.

o Een post-conference paper zal binnenkort verspreid worden via diverse communicatiekanalen.

o Diverse wetenschappelijke publicaties zullen in 2018 en 2019 verschijnen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Worldwide strategies to control antibiotic resistance and its consequences are being developed but are currently insufficient to control it. The rapid increase in antibiotic resistance is partly caused by misprescribing and overprescribing of antibiotics, based on patient demand/ pressure. Preliminary studies have shown that Complementary and Alternative Medicine (CAM) GP practices and hospitals have substantially lower antibiotic prescription and antibiotic resistance rates compared to conventional practices, and can provide symptom relief. However, CAM strategies vary across countries, clinics and medical doctors. In order to offer conventional physicians a safe and effective alternative to antibiotics and to reduce misprescribing and overprescribing of antibiotics broadly, the available practical expertise and scientific knowledge on CAM/IM strategies must be explored and systemized. The working group will collect available information on the use of CAM strategies regarding the use and prescription of alternatives to antibiotics in The Netherlands, France, Germany, England and Switzerland. The Working Group will further focus on the development of an evidence and expertise based decision-making tool for (conventional doctors) and the implementation of this tool in the European countries.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website