Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederland en andere landen wordt steeds meer dierlijke mest bewerkt voordat die op het land wordt uitgereden, bijvoorbeeld met compostering. In het ARMIS project onderzoekt het RIVM samen met internationale partners in hoeverre deze mestverwerkingstechnieken ook antibioticaresistentie kunnen verminderen. In Nederland worden grotere mestverwerkingsinstallaties bestudeerd, waarin verschillende technieken voor het verwerken van mest worden gecombineerd (scheiding, nitrificatie en denitrificatie, en geavanceerde behandelingen zoals omgekeerde osmose). Ook in andere typen mestverwerking worden metingen verricht, namelijk in Canada, Roemenië, en Duitsland. In de nu volgende fase wordt gekeken naar de risico’s dat mensen hieraan worden blootgesteld: hoe groot zijn de risico’s, hoe worden ze gezien door de ogen van betrokkenen en hoe kunnen de risico’s duidelijk worden gecommuniceerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de eerste fase van het project werd de bemonsteringsstrategie vastgesteld. Voor monstername, culturele analyse van ESBL, CPE, VRE en MRSA in mest en voor karakterisering van de isolaten en moleculaire analyses werden protocollen opgesteld, om ervoor te zorgen dat alle landen vergelijkbare methoden gebruiken. Het project is nu in de centrale monsternamefase. Tot nu toe tonen de metingen dat de resistente pathogenen MRSA, ESBL en VRE in Nederland (en de andere landen) in mest aangetroffen worden, en dat vooral geavanceerde technieken zoals omgekeerde osmose tot een vermindering van de concentraties kunnen leiden. In de volgende fase worden de monsters op de aanwezigheid van resistentiegenen en antibiotica onderzocht en metagenome analyses uitgevoerd. Om te onderzoeken hoe omwonenden van mestverwerkingsinstallaties deze installaties waarnemen, zijn enquetes ontwikkeld die in het vervolg aan een grote group respondenten zullen worden voorgelegd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Manure is one of the major sources of antimicrobial resistance (AMR) in the environment, since livestock animals consume the majority of antibiotics produced globally. Antibiotics together with antibiotic resistant bacteria are excreted to the environment via manure, and may significantly contribute to the transmission of and exposure to AMR in food, water, and air as exemplified for methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Techniques for nutrient reduction in manure, such as composting and anaerobic digestion, exist and are started to be applied in a number of countries. These techniques can also reduce antibiotic resistance. However, to date, no studies simultaneously studied the reduction of all AMR components (antibiotics, bacteria and genes) by different manure interventions.

In this project, we will measure the effectiveness of different manure treatment techniques on AMR reduction throughout the manure chain and analyse process parameters of influence. Both large-scale (centralised) treatment systems and small-scale (farm) systems will be evaluated in different national contexts with varying AMR prevalence. With culture dependent and culture independent methods, the abundance of antibiotic resistance and its mobility at different steps of the manure treatment processes is evaluated. We will focus on ESBL-producing Enterobacteriaceae, vancomycin-resistant Enterococci (VRE) and MRSA, as well as metagenomic and qPCR analyses of antibiotic resistance genes, and quantification of antibiotic residues.

Emissions of AMR from manure and manure treatment systems will be assessed, in order to determine risks of exposure. With input from workshops on risk perception with relevant stakeholders, these risk assessment outcomes will be communicated to improve awareness on antibiotic usage, to guide prioritising intervention initiatives, and to further comprehend exposure risks. Knowledge on the effectiveness of manure interventions on AMR transmission may contribute to reducing the AMR impact caused by the livestock industry.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website