Projectomschrijving

In Nederland en andere landen wordt steeds meer dierlijke mest bewerkt voordat die op het land wordt uitgereden, bijvoorbeeld met compostering. In het ARMIS project onderzoekt het RIVM samen met internationale partners in hoeverre deze mestverwerkingstechnieken ook antibioticaresistentie kunnen verminderen. Met behulp van metingen in Canada, Roemenië, Duitsland en Nederland wordt uitstoot van antibioticaresistentie uit mest en mestverwerkingsinstallaties gemeten en gemodelleerd. Ook wordt gekeken naar de risico’s dat mensen hieraan worden blootgesteld: hoe groot zijn de risico’s, hoe worden ze gezien door de ogen van betrokkenen en hoe kunnen de risico’s duidelijk worden gecommuniceerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website