Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de RECoVERED studie worden bijna 350 patiënten met milde tot ernstige Covid-19 langdurig gevolgd om beter te begrijpen hoe de afweer tegen het virus zich ontwikkelt en reageert op vaccinatie na infectie, wat het risico is op langdurige klachten (‘long covid’), welke klachten dit zijn en waarom deze ontstaan. Bevindingen tot dusver laten zien dat, vanwege opgebouwde immuniteit na infectie, een éénmalige vaccinatie al een uitstekende antilichaam respons teweegbrengt, zelfs beter dan na 2 vaccinaties zonder een voorafgaande infectie. Verder is duidelijk geworden dat langdurige klachten, met name vermoeidheid en kortademigheid, na doormaken van Covid-19 veel voorkomen, zelfs na milde infecties, maar dat het risico hierop groter is naarmate de infectie ernstiger was. Momenteel wordt met behulp van verzamelde gegevens en bloedmonsters uitgebreid gezocht naar mogelijke oorzaken van ‘long covid’ klachten. Resultaten hiervan zullen ons hopelijk in staat stellen om de langdurige gevolgen van COVID-19 beter te bestrijden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de RECoVERED studie worden bijna 350 patiënten met milde tot ernstige Covid-19 langdurig gevolgd om beter te begrijpen hoe de afweer tegen het virus zich ontwikkelt en reageert op vaccinatie na infectie, wat het risico is op langdurige klachten (‘long covid’), welke klachten dit zijn en waarom deze ontstaan. Bevindingen tot dusver laten zien dat, vanwege opgebouwde immuniteit na infectie, een éénmalige vaccinatie al een uitstekende antilichaam respons teweegbrengt, zelfs beter dan na 2 vaccinaties zonder een voorafgaande infectie. Verder is duidelijk geworden dat langdurige klachten, met name vermoeidheid en kortademigheid, na doormaken van Covid-19 veel voorkomen, zelfs na milde infecties, maar dat het risico hierop groter is naarmate de infectie ernstiger was. Momenteel wordt met behulp van verzamelde gegevens en bloedmonsters uitgebreid gezocht naar mogelijke oorzaken van ‘long covid’ klachten. Resultaten hiervan zullen ons hopelijk in staat stellen om de langdurige gevolgen van COVID-19 beter te bestrijden.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de RECoVERED studie worden ruim 300 Covid-19 patiënten gedurende een jaar vervolgd om een aantal belangrijke vragen te beantwoorden: (1) hoe ontwikkelt de afweerrespons tegen het virus zich en hoe lang beschermt deze tegen een volgende infectie; (2) is er sprake van een verminderde functie van de longen na de ziekte en hoe herstelt zich deze; en (3) wat is het effect van de ziekte op het algemeen welbevinden in de tijd? De helft van de deelnemers heeft een ernstige infectie doorgemaakt, waarvoor ziekehuisopname nodig was, de andere helft maakte thuis een milde infectie door. Hierdoor kan ook bekeken worden welke invloed de ernst van de ziekte heeft op de drie bovenstaande vragen en kan bovendien worden onderzocht waarin deze patiënten nog meer verschillen om beter te begrijpen waarom sommige mensen erg ziek worden van Covid-19. De uitkomsten van RECoVERED stellen zullen ons uiteindelijk beter in staat stellen om Covid-19 en de lange termijn consequenties van Covid-19 te bestrijden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In een eerste analyse naar de duur van Covid-gerelateerde klachten ("long covid") gedurende de eerste 9 maanden na infectie is gebleken dat ongeveer een derde van de studiedeelnemers die met een milde infectie thuis zaten, na 3 maanden nog klachten had, met name van vermoeidheid en smaak- en reukstoornissen, terwijl na 6 maanden nog steeds één op de vijf mensen minstens 1 symptoom had. Van deelnemers die met ernstiger ziekte waren opgenomen had twee derde nog klachten na 3 maanden en na 6 maanden nog steeds meer dan de helft. Momenteel wordt verder onderzoek gedaan naar de precieze oorzaken van deze klachten.

Een groot deel van het aantal deelnemers heeft inmiddels in april hun eerste vaccinatie gekregen, onder meer om te kijken of een eenmalige vaccinatie na een doorgemaakte infectie genoeg bescherming biedt, ook als de infectie lang geleden heeft plaatsgevonden. Tegelijkertijd wordt gekeken of vaccinatie misschien een gunstig effect heeft op langdurige klachten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

As the rapid and unprecedented global spread of COVID-19 is disrupting society worldwide, there is an urgent need to address essential knowledge gaps for optimal clinical and public health management. Important gaps in clinical and pathophysiological knowledge can only be answered through close follow-up of individuals following SARS-CoV-2 infection at a range of disease severities. We will establish a cohort of 300 individuals suffering from different levels of disease severity, ranging from mild illness in community-dwelling individuals to life-threatening illness requiring hospitalization, and follow them at regular intervals for a maximum of 9 months. Using data and biological specimens from this cohort we will (1) identify clinical, virological and/or host factors/response markers predictive of disease progression, (2) determine the kinetics, persistence and protective capacity of SARS-CoV-2-specific antibodies during and following COVID-19 at different levels of disease severity, (3) evaluate characteristics of B and T cell subsets characteristics associated with development of potent neutralizing antibodies, and (4) assess mid- and long term sequelae of COVID-19 and their determinants with respect to morbidity and mortality, pulmonary function, quality of life and psycho-social wellbeing. In addition, a data- and biobank will be established for future, in-depth pathophysiological, immunological, host-genetic and further clinical and epidemiologic studies. Outcomes of this study will help to guide interventions to prevent spread and reduce the severity of illness.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website