Projectomschrijving

Sinds december 2019 is de wereld in de greep van het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2, en de ziekte die het veroorzaakt, COVID-19. Ziekteverschijnselen bij COVID-19 patiënten variëren van mild tot zeer ernstig. Bij ernstige klachten is opname in het ziekenhuis vaak noodzakelijk. Overdracht van het coronavirus tussen patiënten en zorgmedewerkers is een reëel risico, maar er ontbreekt nog essentiële kennis.

In de periode van mei tot september 2020 wordt bij 2000 medewerkers van Nederlandse ziekenhuizen nagegaan of ze een infectie met het coronavirus hebben doorgemaakt, welke ziekteverschijnselen ze daarbij hebben gehad en of het doormaken van de infectie tot beschermende immuniteit heeft geleid. Daarnaast wordt in een aantal van de deelnemende ziekenhuizen onderzocht wat de rol is van besmetting van de omgeving van de patiënt in de overdracht van het virus naar andere patiënten en zorgmedewerkers. Dit is belangrijke informatie om de juiste infectiepreventie maatregelen te kunnen nemen.

Dit onderzoek op het gebied van ziekenhuisepidemiologie ter ondersteuning van infectiepreventiemaatregelen, de COCON-studie, wordt uitgevoerd door Amphia Ziekenhuis, Amsterdam UMC, Beatrix Ziekenhuis, Canisus Wilhelmina Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Hospital, Haga Ziekenhuis, Ziekenhuis Bernhoven, Jeroen Bosch Ziekenhuis, LUMC, Radboud UMC, St. Jans Gasthuis, UMC Groningen, Viroscience (Erasmus MC), Microvida Laboratorium voor Medische Microbiologie en IRAS.

Meer informatie over onderzoek naar corona en COVID-19 op www.zonmw.nl/coronaonderzoek

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website