Projectomschrijving

Om verspreiding van COVID-19 te verminderen is het belangrijk om fysieke afstand te houden en zoveel mogelijk thuis te blijven. Er was nog weinig kennis over de gevolgen van die maatregelen op sociaal kwetsbare groepen, zoals ouderen, verpleeghuisbewoners, mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen, daklozen en gezinnen met jonge kinderen in een onveilige thuissituatie.

Doel

In dit onderzoek werd onderzocht welke problemen deze kwetsbare groepen ondervonden en welke oplossingen zij daarvoor hebben gevonden in de loop van de tijd. Ook werd onderzocht hoe beleid deze mensen kon ondersteunen.

Onderzoeksopzet

In het onderzoek 'Coronatijden in Nederland' zijn gesprekken gevoerd met mensen uit deze groepen en hun begeleiders en mantelzorgers over hun ervaringen. In totaal zijn 244 mensen digitaal of telefonisch geïnterviewd. Daarnaast zijn digitale vragenlijsten afgenomen bij 2.619 bewoners, familieleden en zorgmedewerkers van verpleeghuizen, en bij 1.679 zelfstandig wonende ouderen.

(Eerste) resultaten

Uit de analyse van de verhalen en cijfers is de volgende conclusie te trekken: de impact van de coronamaatregelen op kwetsbare groepen in Nederland blijkt groot, ook nu regels versoepelen. De lockdown is voor sommigen te rigoureus en te lang geweest. Tijdens de lockdown werd vooral het sociale contact gemist, maar het bracht kwetsbaren tegelijkertijd rust. Na de lockdown ontstond verwarring en ongelijkheid. Ook wordt geconcludeerd dat de overheidsmaatregelen te sterk gefocust waren op het voorkómen van besmetting en chaos op de IC’s, terwijl andere vormen van veiligheid ook een plek in het beleid hadden moeten krijgen. In hun eindrapport presenteren de onderzoekers dan ook een reeks beleidsaanbevelingen gericht op het faciliteren van sociaal contact, het bevorderen van het hebben van betekenis voor de samenleving, het begrijpelijk maken van regels en het ontwikkelen van digitale zorg. Meer over de resultaten van dit onderzoek? Bekijk de pagina resultaten of ga naar www.coronatijden.nl.

Uitvoerende partijen

Universiteit van Amsterdam, Trimbos-instituut, Hogeschool van Amsterdam, Pharos, MEE NL, Vrije Universiteit Amsterdam en Ben Sajetcentrum.

Projectleidersbijeenkomst 10 februari 2021: COVID-19 en Kwetsbare groepen

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Vlog over de gevolgen van sociale afstand voor kwetsbare groepen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website