Projectomschrijving

Om verspreiding van COVID-19 te verminderen is het belangrijk om fysieke afstand te houden en thuis te blijven. Wat zijn de gevolgen van deze maatregelen voor sociaal kwetsbare groepen die al worden bedreigd met sociale uitsluiting? In dit onderzoek tijdens de eerste corona golf (maart – juli 2020) keken we naar de impact onder ouderen, mensen met licht verstandelijke beperkingen, dak- en thuislozen, gezinnen met jonge kinderen en waar huiselijk geweld aan de orde is, alsook ondersteunende professionals. In totaal zijn 244 mensen geïnterviewd en vragenlijsten afgenomen bij zelfstandig wonende ouderen (1697 mensen) en ouderen, familie en medewerkers in het verpleeghuizen (n=2619). Resultaten laten een verscheidenheid aan ervaringen zien, van relatieve rust en een gevoel van sociale normaliteit in eenzaamheid tot een verlies van perspectief. We concluderen dat tijdens epidemische ziekte uitbraken moet zorg voor deze groepen gezien worden als essentieel sociaal verkeer, nodig om minimale kwaliteit van leven te waarborgen.

(Eerste) resultaten

Uit de analyse van de verhalen en cijfers is de volgende conclusie te trekken: de impact van de coronamaatregelen op kwetsbare groepen in Nederland blijkt groot, ook nu regels versoepelen. De lockdown is voor sommigen te rigoureus en te lang geweest. Tijdens de lockdown werd vooral het sociale contact gemist, maar het bracht kwetsbaren tegelijkertijd rust. Na de lockdown ontstond verwarring en ongelijkheid. Ook wordt geconcludeerd dat de overheidsmaatregelen te sterk gefocust waren op het voorkómen van besmetting en chaos op de IC’s, terwijl andere vormen van veiligheid ook een plek in het beleid hadden moeten krijgen. In hun eindrapport presenteren de onderzoekers dan ook een reeks beleidsaanbevelingen gericht op het faciliteren van sociaal contact, het bevorderen van het hebben van betekenis voor de samenleving, het begrijpelijk maken van regels en het ontwikkelen van digitale zorg. Meer over de resultaten van dit onderzoek? Bekijk de pagina resultaten of ga naar www.coronatijden.nl.

Uitvoerende partijen

Universiteit van Amsterdam, Trimbos-instituut, Hogeschool van Amsterdam, Pharos, MEE NL, Vrije Universiteit Amsterdam en Ben Sajetcentrum.

Projectleidersbijeenkomst 10 februari 2021: COVID-19 en Kwetsbare groepen

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Vlog over de gevolgen van sociale afstand voor kwetsbare groepen

Context

Waar in de eerste fases van de COVID19-epidemie vooral nadruk lag op de fysieke gezondheid, is er later steeds meer ruimte gekomen voor de mentale gezondheid. Onder mentale gezondheid verstaan we goed in je vel zitten. ZonMw financiert verschillende projecten over mentale gezondheid en mentale weerbaarheid. Die projecten kunnen gaan over de hele samenleving, maar ook vaak over een speciale doelgroep, zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of daklozen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website