Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor beleidsmakers zichtbaar maken hoe burgers omgaan met de Corona gedragsmaatregelen over de tijd.

 

Door elke 3 weken een vragenlijst over de door de overheid afgekondigde maatregelen, draagvlak en welbevinden te laten invullen door meer dan 50.000 Nederlanders, is in de periode april – juli 2020 inzichtelijk gemaakt hoe burgers de maatregelen opvolgen, wat ze er lastig aan vinden, hoeveel draagvlak er is om het gewenste gedrag te vertonen en hoe de maatregelen hun gevoel van welbevinden beïnvloeden. Daarnaast zijn interviews gehouden met een deel van de deelnemers aan het vragenlijstonderzoek en met groepen die minder zichtbaar zijn in het onderzoek, om beter te begrijpen hoe zij omgaan met de gedragsmaatregelen. Ook is gekeken hoe op social media over de maatregelen wordt gesproken.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd door het RIVM en de GGD’en samen (en ook na juli is voortgezet) , geeft informatie hoe het met burgers gaat over de tijd en waarom het zo gaat. En daarmee geeft het inzicht hoe mensen te helpen de gedragsregels te blijven volgen. Deze informatie ondersteunt beleidsmakers die de maatregelen voor de pandemiebeheersing bepalen en degenen die de overheidscommunicatie organiseren. Door effectief overheidsbeleid en -communicatie, kan het virus beter onder controle worden gehouden.

 

Meer informatie over dit onderzoek en andere activiteiten van de Corona Gedragsunit van het RIVM, is te vinden op www.rivm.nl/gedragsonderzoek

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM, onder www.rivm.nl/gedragsonderzoek

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het primaire doel van het gedragswetenschappelijk onderzoek is inzicht te krijgen in de Corona preventiegedragingen en het welbevinden van de Nederlandse bevolking, om daarmee evidence-based gedragswetenschappelijke adviezen te onderbouwen voor overheidsbeleid en communicatie.

 

Het primaire doel van het project Kennisintegratie is om resultaten uit COVID gerelateerde onderzoeken op het terrein van preventie & zorg en brede maatschappelijke vraagstukken in kort cyclische rapportages te bundelen, en duiding te geven aan de onderzoeksresultaten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website