Projectomschrijving

Gedragswetenschappelijk onderzoek naar percepties, gedrag en welzijn van burgers tijdens de Corona pandemie

Het doel van deze studie is om voor beleidsmakers zichtbaar te maken hoe burgers omgaan met de Corona gedragsmaatregelen over tijd.

Op basis van een driewekelijks vragenlijstonderzoek (>50.000 deelnemers) wordt inzichtelijk gemaakt hoe burgers de door de overheid afgekondigde maatregelen opvolgen, wat ze er lastig aan vinden, hoeveel draagvlak er is en hoe de maatregelen het gevoel van welbevinden beïnvloeden. Daarnaast worden interviews gehouden met een deel van de deelnemers en minder vertegenwoordigde groepen, om beter te begrijpen hoe zij omgaan met de gedragsmaatregelen. Ook social media worden gevolgd.

Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt door het RIVM en de GGD'en, geeft informatie dat beleidsvorming en overheidscommunicatie ondersteunt. Meer informatie op www.rivm.nl/gedragsonderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website