Projectomschrijving

In het ziekenhuis kan urinekathetergebruik leiden tot urineweginfecties doordat bacteriën via de katheter in de blaas terecht komen. Onterechte katheterplaatsing en te lang gebruik geven een verhoogd risico op infecties wat we kunnen voorkomen. Deze katheter-gerelateerde urineweginfecties zijn de grootste oorzaak van zorg-gerelateerde infecties. Ze leiden tot extra ziektelast, meer antibioticagebruik en langer ziekenhuisverblijf.

Met patiënten en professionals hebben onderzoekers uit het LUMC de smartphone app ‘Participatient’ ontwikkeld. Het doel is om een katheter-gerelateerde urineweginfecties in ziekenhuizen te verminderen door patiënten in de zorg te betrekken. Dit is onderzocht door een app beschikbaar te stellen voor patiënten met een checklist met vragen en achtergrondinformatie over urinekathetergebruik. De verwachting van de onderzoekers was dat de introductie en het gebruik van de app ook het bewustzijn vergroot onder verpleegkundigen en artsen.

In het onderzoek in vier ziekenhuizen op 13 verpleegafdelingen is gevonden dat na introductie van de app de onterechte katheters 15% minder werden. Het app gebruik door de patiënten varieerde van 10 tot 40 gebruikers per afdeling. Dit wordt nog nader uitgezocht en later gepubliceerd.

Zie ook www.participatient.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website