Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een chlamydia-infectie is een veel voorkomende seksueel overdraagbare aandoening wereldwijd bij mannen en vrouwen. Een groot deel van de vrouwen met een chlamydia-infectie merkt hier niets van. Toch kan een chlamydia-infectie soms ernstige gevolgen hebben. Mogelijke gevolgen zijn een eileiderontsteking, een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en verminderde vruchtbaarheid. Op dit moment is het onduidelijk hoe vaak deze aandoeningen vóórkomen na een chlamydia-infectie. Dit komt omdat er nog weinig onderzoek is gedaan waarin vrouwen over langere tijd zijn gevolgd totdat deze aandoeningen optraden. Daarnaast is er weinig bekend over de kenmerken van vrouwen die een grotere kans hebben op het ontwikkelen van deze aandoeningen. Om meer inzicht te krijgen in het vóórkomen van lange termijn gevolgen van chlamydia bij vrouwen zijn we gestart met de Nederlandse Chlamydia Cohort Studie (NECCST). In dit project onderzoeken we hoe groot de kans is op het krijgen van een eileiderontsteking, verminderde vruchtbaarheid en een buitenbaarmoederlijke zwangerschap bij vrouwen die een of meerdere chlamydia-infecties hebben gehad en bij vrouwen die nooit een chlamydia-infectie hebben gehad. Daarnaast onderzoeken we welke kenmerken, bijvoorbeeld erfelijke- en gedragskenmerken en serologische factoren, het risico op deze aandoeningen vergroten.

Een tweede onderzoek naar chlamydia gerelateerde lange termijn gevolgen is gestart door middel van vrouwen met een chlamydia diagnose te vergelijken met vrouwen met een negatieve chlamydia test of zonder test in reeds geregistreerde medische data. Een belangrijk onderdeel van deze studie is dat antibiotica gebruik wordt meegenomen in de analyses. Dit wordt onderzocht door middel van een retrospectief populatie onderzoek, waarbij gebruikt gemaakt wordt van de Clinical Research Datalink (CPRD) GOLD waarin digitale medische dossiers van meer dan 11 miljoen patiënten uit 674 huisartspraktijken in Groot Brittannië staan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor NECCST zijn we in november 2015 gestart met het uitsturen van uitnodigingsbrieven en in juli 2016 zijn de laatste brieven verstuurd. In totaal zijn 13.500 vrouwen gevraagd om mee te doen met dit onderzoek. Hiervan heeft een groot deel, 5.700 (42%), aangegeven mee te willen doen. Alle deelneemsters hebben de eerste vragenlijst ingevuld over chlamydia infecties, eileiderontstekingen, zwangerschappen en vruchtbaarheid. Daarnaast hebben nog eens 3.700 deelneemsters een bloedmonster ingeleverd waarin getest is op antistoffen tegen chlamydia. De leeftijd van de deelneemsters lag aan het begin van het onderzoek tussen de 20 en 38 jaar.

Drie op de 10 deelneemsters heeft ooit een chlamydia-infectie doorgemaakt. Bij ongeveer 1 op de 6 zijn antistoffen tegen chlamydia gevonden in de bloedmonsters. Bijna de helft van alle deelneemsters is een of meerdere malen zwanger geweest. En driehonderd (5%) deelneemsters gaven aan verminderd vruchtbaar te zijn (geweest). Op dit moment vergelijken we de uitkomsten over zwangerschap en vruchtbaarheid tussen vrouwen met en zonder een chlamydia infectie.

Voor het CPRD onderzoek zijn alle vrouwelijke patiënten in de leeftijd van 12-25 jaar geïncludeerd in het open cohort van 1 januari 2000. In totaal zijn 857.324 vrouwen geïncludeerd met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar bij de start van het onderzoek. Patiënten werden gevolgd tot het einde van de dataverzameling (dec 2013), de datum van overstap naar een andere praktijk, het overlijden van een patiënt of tot één van de lange termijn gevolgen optrad. Tijdens de periode waarin patiënten werden gevolgd, was de chlamydia status verdeeld in drie hiërarchische groepen: chlamydia ongetest, chlamydia negatief en chlamydia positief.

De dataset is ontvangen en de statistische analyses zijn nu uitgevoerd op de vruchtbaarheidsuitkomsten. Eerste resultaten zullen laten zien of er een verband is tussen chlamydia en een eileiderontsteking, buitenbaarmoederlijke zwangerschap en onvruchtbaarheid.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Rationale: Chlamydia trachomatis (Ct) is a common sexually transmitted infection (STI) among adolescents. The course of infection is often asymptomatic, but Ct may lead to severe complications in women, such as: pelvic inflammatory disease (PID), prolonged time to pregnancy, ectopic pregnancy, tubal infertility. Diverse transmission control strategies have not been successful in reducing Ct prevalence. Hence, it may be more effective to focus on prevention of complications after a Ct infection. Until now, the risk of complications following a Ct infection has not been assessed directly in a prospective cohort study; various modelling studies give a wide range of estimates; factors that contribute to the development of complications remain to be elucidated. Insights in the role of host and pathogen determinants will enable better targeting of treatment and prevention options.

Objective: The aim of the proposed research is to assess the risk and associated determinants of developing PID and related fertility complications, and time to pregnancy, in women with and without a history of chlamydia. Host genetic biomarkers and behavioural, demographic, and pathogen factors potentially associated with the development of these complications will be investigated. The future aim is to develop a diagnostic tool to identify women at high risk for Ct complications for personalised interventions.

Study design: The design is a prospective cohort study, the Netherlands Chlamydia Cohort Study (NECCST), which is a continuation of the large scale Chlamydia Screening Implementation (CSI), executed with ZonMW funding between 2008 and 2011. In NECCST we will recruit all CSI women who consented to be approached for follow-up (2,371 CSI Ct positive women and 12,314 CSI Ct negative women), and prospectively follow them until 2022. For most participants who gave informed consent, biological samples have been stored in a Biobank. These will be used to measure the presence of specific candidate host genetic biomarkers, i.e. Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs), potentially associated with altered risk for complications following a Ct infection. During NECCST, four data collection rounds are foreseen, with online questionnaires at every round and self-collection of blood spot samples at the first and last round for measurement of Ct IgG antibodies, as a marker of a previous Ct infection.

During the 4 years for which ZonMW funding is requested, a PhD project will be executed focusing on analysis of determinants defined in baseline demographics and the first two rounds of questionnaires, as well as the results of the chlamydia antibody test and host genetic biomarkers. In this time span, women in the prospective cohort will have completed 7-10 years of follow-up time after their CSI test, in which a substantial proportion may have reached the endpoints (PID, pregnancy and/or infertility). Furthermore, detailed retrospective analysis of medical records will be done, using a large detailed primary care database (the British CPRD, n=13 million). This will yield first estimates of the incidence of sequelae of infection and assess differences between women with and without previous recorded chlamydia infections, which will enable a targeted approach for our prospective study, increasing efficiency.

Study population: NECCST: all women participating in the CSI who gave informed consent to be contacted again for future STI-related research. CPRD: women registered between 2000-2013 at connected GPs covering the age range 12-25 years.

Main endpoints/determinants: The main endpoints are PID, ectopic pregnancy, tubal infertility and time to pregnancy. The main determinant is the presence of a previous Ct infection (laboratory-confirmed infection, self-reported or confirmed with IgG serology). The secondary determinants include candidate host genetic biomarkers and behavioural, demographic, and pathogen factors possibly associated with the development of Ct related complications.

Analyses: The risk to develop complications from Ct and the time to pregnancy will be estimated in women exposed and non-exposed to Ct by Cox regression analyses. The presence of candidate genetic biomarkers will be investigated. A comparison will be made of the presence of these specific host genetic traits and incidence of complications between women with and without a previous Ct infection.

Expected results: Prospective cohort data on Ct complications in a cohort of women with and without a documented infection, linked to presence of specific risk factors, including host genetic biomarkers, which can be used to develop a prognostic tool to identify women most at risk for complications.

Planned products: Results will be disseminated in international scientific journals (PhD thesis) as well as in advice communicated to medical professionals in contact with patients. They will serve to guide experts/policy makers setting new goals in chlamydia control in the Netherlands.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website