Projectomschrijving

Chlamydia infecties en langetermijngevolgen

Chlamydia is een veelvoorkomende soa bij jonge mensen. Bekend is dat alhoewel de meeste infecties geen klachten geven, de langetermijngevolgen van chlamydia bij vrouwen ernstig kunnen zijn. Mogelijke langetermijngevolgen bij vrouwen zijn een eileiderontsteking, buitenbaarmoederlijke zwangerschap en verminderde vruchtbaarheid.

De Nederlandse Chlamydia Cohort Studie (NECCST)

Om meer inzicht te krijgen in het vóórkomen van langetermijngevolgen van chlamydia-infecties bij vrouwen is het RIVM in 2015 gestart met NECCST. Het project is een vervolg op de Chlamydia Screening Implementatie (CSI, 2008-2011). Het project onderzocht hoe groot de kans is op langetermijngevolgen onder vrouwen die eerder deelnamen aan CSI en vergelijkt vrouwen die ooit een chlamydia-infectie hebben gehad met vrouwen die dat niet hebben gehad. Er is gekeken welke kenmerken, bijvoorbeeld genetische kenmerken en gedragskenmerken, het risico op deze aandoeningen vergroten. Maatregelen om chlamydia-infecties te voorkómen kunnen zo worden gericht op vrouwen die deze kenmerken hebben.

Wat bleek uit de studie?

In totaal doen 5704 vrouwen mee aan NECCST, waarvan het merendeel meer dan één ronde heeft meegedaan. Inmiddels hebben er drie vragenlijstrondes plaatsgevonden. Hierin werd gevonden dat vrouwen die ooit een chlamydia-infectie hebben doorgemaakt een tweemaal verhoogde kans hebben op een eileiderontsteking en een viermaal verhoogde kans op verminderde vruchtbaarheid. Echter, eileiderontstekingen en verminderde vruchtbaarheid (veroorzaakt door eileiderafwijkingen) kwamen weinig voor. En hoewel de tijd tot een zwangerschap langer was onder vrouwen met een doorgemaakte chlamydia-infectie, was het totaal aantal vrouwen dat zwanger werd niet verschillend tussen vrouwen met en zonder doorgemaakte chlamydia infectie. Als laatste, hoewel dit nog verder onderzocht wordt, lijkt er ook geen verschil te zijn in het vóórkomen van miskramen of doodgeboortes. De studie wordt momenteel voortgezet om de langetermijngevolgen nog beter in kaart te brengen met langere follow-up tijd.

Beïnvloedende factoren

Doordat de complicaties bij een kleine groep vrouwen voorkomen, is het mogelijk effectiever om maatregelen op deze groep vrouwen te richten. In NECCST werden al een aantal beïnvloedende factoren gevonden die kunnen helpen om deze vrouwen te onderscheiden van vrouwen zonder verhoogd risico op complicaties. Zo hebben antistoffen tegen epitopen CT_858, CT_813 en CT_142 een mogelijk beschermend effect op een eileiderontsteking en chronische buikpijn. Daarnaast zijn er enkele DNA variaties (SNPs) in de genen NOD1 en IL10 bestudeerd die geassocieerd waren met een ernstiger verloop van een chlamydia infectie.

Vrouwen die risico lopen identificeren

Ook bleek dat het hebben van symptomen tijdens een chlamydia infectie en het doormaken van een eerste chlamydia infectie op jonge leeftijd geassocieerd zijn met een verhoogd risico op een eileiderontsteking of onvruchtbaarheid door eileiderafwijkingen. Met behulp van deze en toekomstige bevindingen uit de NECCST studie kan een voorspellende tool worden ontwikkeld waarmee vrouwen met een verhoogd risico op langetermijngevolgen geïdentificeerd kunnen worden.

Lees meer informatie over chlamydia en de onderzoeken op onze themapagina over chlamydia

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website