Projectomschrijving

In verpleeg- en verzorgingshuizen (VVH) kunnen infecties zich gemakkelijk verspreiden doordat bewoners, vatbaar voor infecties, lucht, water en zorg delen. Goede handhygiëne wordt beschouwd als de hoeksteen van de infectiepreventie. In de ziekenhuisomgeving is al veel kennis verzameld over hoe handhygiëne te bevorderen, maar deze wordt zelden toegepast in VVH. In deze studie zullen bekende effectieve interventiemaatregelen worden aangepast voor VVH en zal de effectiviteit een gecontroleerde gerandomiseerde studie worden geëvalueerd. De effecten van de interventie op handhygiëne zullen worden onderzocht, evenals het aantal incidenten van norovirus besmetting en mate van contaminatie van de omgeving. Hiernaast zal een nieuwe interventiestrategie, waarbij de interventie wordt geïmplementeerd direct na een uitbraak van norovirus, worden onderzocht. Mogelijk kan het sterk verhoogde ervaren belang van handhygiëne rond een uitbraak leiden tot het succesvoller oppakken van de interventie.

Lees meer informatie over handhygiëne en de door ons gefinancierde onderzoeken op onze themapagina over handhygiëne

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website