Projectomschrijving

Oudere mensen hebben vaker infecties dan jongeren. Dit zorgt voor een grote ziektelast die voor een deel voorkómen kan worden. Contact met anderen (sociale netwerk) speelt hierin een belangrijke tweeledige rol. Infecties verspreiden via contact maar contacten beschermen ons ook, doordat zij ons immuunsysteem versterken. Contact met anderen vergroot de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van de oudere mens. In SaNAE is met behulp van een predictiemodel een formule ontwikkeld waarmee een persoonlijke kans op infecties voorspeld wordt op basis van kenmerken van iemands sociale netwerk.

Praktische toepassing van de formule is aanbevolen, bv in de vorm van een scorekaartje of app met een persoonlijk preventief advies. Toekomstige implementatie beoogt om oudere mensen te helpen hun sociale netwerk te verbeteren en infecties te voorkomen. SaNAE wordt ondersteund door GGD Zuid-Limburg, Universiteit Maastricht, De Maastricht Studie, Julius Centrum Utrecht, Huis voor de Zorg en huisartsen.

Recente publicatie:

May 19, 2021 PLOS ONE: ‘Social networks and infectious diseases prevention behavior: a cross-sectional study in people aged 40 years and older’

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website