Projectomschrijving

Het AMPrEP (Amsterdam PrEP) project is een onderzoek naar de toepasbaarheid van PrEP voor hiv-preventie in Nederland. PrEP is een pil met hiv-remmers die een hiv-infectie kan voorkomen. De pil is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. Doel van dit project is om te onderzoeken hoe PrEP werkt in de praktijk: hoeveel mensen willen PrEP gebruiken, hoe trouw worden de pillen ingenomen, hoe wordt het PrEP gebruik ervaren en zijn er veranderingen in het condoomgebruik?

Ook zal er worden gekeken naar de kosteneffectiviteit van PrEP. Dat betekent dat er onderzocht wordt hoe de kosten van het voorkómen van een hiv-infectie met PrEP zich verhouden tot de kosten van het behandelen van iemand met een hiv infectie.

Ten slotte zal, via een applicatie voor mobiele telefoon, gemeten worden hoe mensen de pillen innemen en zal onderzocht worden welke factoren van belang zijn voor een goede inname (therapietrouw).

Lees meer informatie over hiv en de onderzoeken op onze themapagina over hiv

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website