Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Handhygiëne is een eenvoudige manier om infecties te voorkomen. Toch reinigen medewerkers in de zorg niet altijd hun handen. Dit geldt ook voor medewerkers in verpleeghuizen in Nederland. Richtlijnen van de World Health Organisation (WHO) omschrijven helder op welke momenten handhygiëne plaats zou moeten vinden. Eerder onderzoek in verpleeghuizen liet zien dat dit in ongeveer 20% van de momenten ook daadwerkelijk gebeurt. In de CHANGE studie willen we het naleven van handhygiënerichtlijnen door medewerkers in verpleeghuizen verbeteren om daarmee het aantal infecties bij bewoners te verminderen.

 

In CHANGE onderzoeken we allereerst de redenen waarom medewerkers hun handen niet altijd reinigen. Met die informatie kiezen we vervolgens passende oplossingen (oftewel: een passende interventie) die medewerkers in Nederlandse verpleeghuizen helpen hun handen wél op de juiste momenten te reinigen. In ons project zullen we nagaan of handhygiëne verbetert en infecties afnemen na het uitvoeren van deze interventie. Ook zullen we de kosten van de interventie in kaart brengen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vijfentwintig afdelingen uit 14 verpleeghuizen nemen deel aan CHANGE.

Uit 5 focusgroepdiscussies met in totaal 33 medewerkers kwam naar voren dat vele factoren een rol kunnen spelen bij het wel of niet toepassen van handhygiëne door verpleeghuismedewerkers. Via een vragenlijst is onderzocht in welke mate deze factoren een rol spelen in alle deelnemende verpleeghuizen. De vragenlijst werd ingevuld door 496 medewerkers. Belangrijke factoren die de toepassing van handhygiëne belemmeren waren bijvoorbeeld: een lage personele bezetting, het moeten onderbreken van een zorghandeling, en de overtuiging dat het toepassen van handhygiëne weinig bijdraagt aan de preventie van zorginfecties. Het toepassen van handhygiëne werd volgens de respondenten bevorderd door regelmatige aandacht van de leidinggevende van de afdeling voor het goed toepassen van handhygiëne en door informatie aan het afdelingsteam te geven over hoe zij presteren op het gebied van handhygiëne. Medewerkers gaven in de vragenlijst aan dat zij voldoende kennis hebben over de uitvoering van handhygiëne en ook weten wanneer ze handhygiëne moeten toepassen.

 

Op geleide van deze geïdentificeerde beïnvloedende factoren ontwikkelden wij een interventie die uit de volgende onderdelen bestaat:

(1) een scholingsbijeenkomst voor alle medewerkers;

(2) een observatiedag waarop informatie over het toepassen van handhygiëne door individuele medewerkers in de dagelijkse praktijk direct wordt teruggekoppeld naar deze medewerkers;

(3) posters en folders over handhygiëne voor de afdelingsmedewerkers en de cliënten/familie;

(4) een feedbackrapport met daarin informatie over het toepassen van handhygiëne door het team;

(5) twee interactieve teambijeenkomsten met aanwezigheid en een actieve rol van de direct leidinggevende. De leidinggevende wordt hierin begeleid door het onderzoeksteam.

In de komende fase van het onderzoek wordt deze interventie op alle afdelingen uitgevoerd.

 

Tijdens de interventieperiode zullen herhaalde metingen worden verricht om veranderingen in de toepassing van handhygiëne te kunnen volgen. In het voorjaar van 2016 is op alle deelnemende afdelingen een voormeting verricht. In totaal zijn 1692 momenten voor de toepassing van handhygiëne geobserveerd. Bij 287 (17%) van deze momenten werd handhygiëne toegepast zoals voorgeschreven in de richtlijnen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

BACKGROUND: While hand hygiene (HH) appears to be a simple, non-complex procedure to prevent healthcare-associated infections (HAIs), implementation in daily routine is difficult. Many studies addressed HH in general hospitals but there are only few data on HH compliance and attempts to improve HH in the specific setting of nursing homes (NHs). HH in Dutch NHs appears as low as 20% whereas data from the existing National sentinel surveillance network for infectious diseases in NHs (SNIV) show that residents acquire HAIs at a rate of 17.4 per 1,000 resident weeks. The residential setting and specific population pose challenges to optimal HH compliance whereas the vulnerability of residents in NHs appears to increase over time. The subsequently increased frequency of hospital admissions and related risk of transmission of resistant micro-organisms render HH improvement of paramount importance.

 

OBJECTIVE : This study aims to develop and to evaluate an evidence based multi-component implementation strategy aimed at the promotion of HH in Dutch NHs. The strategy is expected to increase HH from 20% to at least 35%.

 

DESIGN: We will develop a strategy to improve HH compliance in Dutch NHs. This strategy is based on a successful team-directed strategy in Dutch hospitals (Helping Hands study) and addresses the specific barriers and facilitators of NHs’ infrastructure, healthcare workers (HCWs) and socio-cultural setting. The strategy will be tested in a stepped wedge cluster randomized design which is based on a random sequential roll-out of the implementation strategy to all participating NHs (n=20) for comparison. Data are collected during six consecutive four month periods with an initial baseline period for all NHs. Groups of five NHs at a time successively implement the strategy at four months intervals. During each period 1200 opportunities for HH are observed, using the gold standard of direct and unobtrusive observations, according to the Five Moments for HH of the World Health Organization. HAI incidence densities, collected in the sentinel surveillance network for infectious diseases in nursing homes (SNIV), will be evaluated in parallel.

 

INTERVENTION: A multi component implementation strategy, combining activities aimed at individual HCWs, teams and the organization. The individual level includes education, skills, action planning, reminders and feedback. The team level is only recently recognized for its importance and includes activities that focus on social influence, strengthening of leadership by gaining active commitment and initiative of ward management. The organizational level addresses the structural context (products and facilities) and institutional management support.

 

OUTCOMES: The primary outcome is the percentage of opportunities at which HH is performed in accordance with the WHO guideline. As a secondary outcome HAI incidence densities will be measured using the SNIV module of the national surveillance system.

 

ECONOMIC EVALUATION: To assess the cost implications of the CHANGE strategy, an economic evaluation will be conducted from a healthcare perspective. We will calculate the cost-effectiveness of improved HH, defined here as the costs for the CHANGE strategy minus less costs for treating infections, divided by the difference between HAIs before and after the intervention period.

 

PROCESS EVALUATION: A process evaluation will be performed during and after the intervention to investigate the feasibility of the implementation strategy and to illuminate the mechanisms and processes responsible for the results and their variation within the NHs. We will use three sets of measures that are related to the effects on HCWs’ HH compliance: adherence to the improvement strategy, contextual factors, and HCWs’ experiences with strategy components.

 

TIME SCHEDULE: Study preparations (6 months); Performance study part I-III (12 months); Performance evaluation study (part IV-V) and analysis effects (24 months); Report and publication (6 months)

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website