Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De zorg rondom epilepsie speelt zich vooral af in de thuissituatie. Dit vraagt van zowel de persoon met epilepsie als de directe omgeving vaardigheden hier mee om te gaan. Dit worden zelfmanagementvaardigheden genoemd. ZMILE (Zelfmanagement Interventie Leven met Epilepsie) is een cursus gericht op patiënten met epilepsie en diens naasten met als doel ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van zelfmanagementvaardigheden waardoor bv ook therapietrouw bevorderd wordt. Lettend op de positieve resultaten in de effect-, proces- en economische evaluatie, maar ook de positieve reacties uit de praktijk is in dit project gewerkt aan de verdere verspreiding en implementatie van de ZMILE-interventie. Hiervoor is de ZMILE-interventie verder aangepast aan de wensen van de gebruikers. Zijn er partners gevonden die de cursus langdurig willen aanbieden. Daarnaast is gekeken naar mogelijkheid om de cursus in het basispakket op te nemen door inzichtelijk maken wie de kosten en de baten van de cursus draagt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

 

 

De ZMILE (Zelfmanagement Interventie Leven met Epilepsie) interventie is een multi-component interventie gericht op patiënten met epilepsie en diens naasten met als doel ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van zelfmanagementvaardigheden om therapietrouw te bevorderen. Lettend op de positieve resultaten van dit GGG project in de effect-, proces- en economische evaluatie, maar ook lettend op de positieve reacties uit de praktijk is een verdere verspreiding en implementatie van de ZMILE-interventie in de klinische setting aan te bevelen.

In het huidige Verspreiding- en Implementatieplan staan de volgende doelen centraal:

Doelstelling 1) Het verder optimaliseren van de ZMILE-interventie in de huidige praktijk.

Voor de verdere implementatie zijn een aantal stappen noodzakelijk, zoals het aanpassen van de cursus op basis van de proces evaluatie, het professionaliseren van het cursusmateriaal en het verder ontwikkelen van een training voor cursusleiders

Doelstelling 2) Het financieel borgen en praktisch borgen van de ZMILE-interventie in de huidige praktijk, onder meer door het onderbrengen van de ZMILE-interventie bij een landelijke onderwijs organisatie.

Doelstelling 3) Het landelijk toegankelijk maken van de ZMILE-interventie en alle bijbehorende cursus en implementatiematerialen en het verspreiden de ZMILE-interventies in diverse instellingen in Nederland die niet hebben deelgenomen aan het onderzoek

Doelstelling 4) Evaluatie en Business Case, dit omvat het monitoren van het proces en resultaten met betrekking tot doelstelling 1 t/m 3. Voor het realiseren van financiële borging zal een businesscase worden opgesteld, waarbij de kosten en baten vanuit de verschillende partijen worden doorberekend.

 

Resultaten

De beschreven doelstellingen in het projectvoorstel zijn gehaald. Zo is de ZMILE-interventie verder geoptimaliseerd (doelstelling 1) door het aanpassen van de cursus op basis van de procesevaluatie, het cursusboek en ander cursusmateriaal geprofessionaliseerd en is ook de trainingshandleiding geprofessionaliseerd. Daarnaast zijn er stappen gemaakt in de financiële en praktische borging en landelijke toegankelijkheid van de cursus (doelstelling 2 en 3). Voor de financiële toegankelijkheid zijn we in gesprek met verschillende verzekeraars en zijn we van plant te starten met het traject experimenten bij de NZA. Ook is de praktische borging van de interventie in samenspraak met MUMC+ gerealiseerd op hopelijk korte termijn kan SEIN ook aanhaken met het aanbieden van de cursus. Daarnaast zijn de cursusmaterialen vrij verkrijgbaar via een speciaal opgerichte site [https://vhc.mumc.maastrichtuniversity.nl/zmile]. Als laatste is gewerkt aan de evaluatie en business case van de ZMILE-interventie. In het afgelopen jaar is een business case opgesteld aan de hand van gesprekken met patiënten met epilepsie, zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven en zowel regionale als landelijke zorgorganisaties. Dit heeft geresulteerd in een business case waarbij die de kosten en baten vanuit de verschillende partijen zijn doorberekend. Deze wordt nog voorgelegd aan de NZA voor het realiseren van financiële borging van de cursus.

De producten afkomstig uit dit project zijn te vinden op website van ZonMw

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ZMILE (Zelfmanagement Interventie Leven met Epilepsie) interventie is een multi-component interventie gericht op patiënten met epilepsie en diens naasten met als doel ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van zelfmanagementvaardigheden om therapietrouw te bevorderen. Lettend op de positieve resultaten van dit GGG project in de effect-, proces- en economische evaluatie, maar ook lettend op de positieve reacties uit de praktijk is een verdere verspreiding en implementatie van de ZMILE-interventie in de klinische setting aan te bevelen.

In het huidige Verspreiding- en Implementatieplan staan de volgende doelen centraal:

Doelstelling 1) Het verder optimaliseren van de ZMILE-interventie in de huidige praktijk.

Voor de verdere implementatie zijn een aantal stappen noodzakelijk, zoals het aanpassen van de cursus op basis van de proces evaluatie, het professionaliseren van het cursusmateriaal en het verder ontwikkelen van een training voor cursusleiders

Doelstelling 2) Het financieel borgen en praktisch borgen van de ZMILE-interventie in de huidige praktijk, onder meer door het onderbrengen van de ZMILE-interventie bij een landelijke onderwijs organisatie.

Doelstelling 3) Het landelijk toegankelijk maken van de ZMILE-interventie en alle bijbehorende cursus en implementatiematerialen en het verspreiden de ZMILE-interventies in diverse instellingen in Nederland die niet hebben deelgenomen aan het onderzoek

Doelstelling 4) Evaluatie en Business Case, dit omvat het monitoren van het proces en resultaten met betrekking tot doelstelling 1 t/m 3. Voor het realiseren van financiële borging zal een businesscase worden opgesteld, waarbij de kosten en baten vanuit de verschillende partijen worden doorberekend.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website