Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Goede samenwerking tussen cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie is essentieel voor een veilig medicatieproces als cliënten hulp nodig hebben bij medicatie. Het project ‘Veilige principes verder in praktijk’ heeft praktijkvoorbeelden opgeleverd om samen te werken aan medicatieveiligheid in de VVT. Het project bouwde voort op de ‘Veilige principes in de medicatieketen VVT’ (Platform medicatieveiligheid care, 2012). Samen met lokale samenwerkingsverbanden zijn lessen over de toepassing van de Veilige principes in de praktijk verzameld. Daarnaast zijn werkwijzen ontwikkeld voor een aantal knelpunten in de medicatiezorg: de rol van de cliënt, dubbele controle, tussentijdse wijziging in GDS-rol en situaties van overdracht. Alle resultaten en ontwikkelde hulpmiddelen zijn te vinden in de interactieve versie van de Veilige principes.

Het project is vanuit het Platform uitgevoerd door ActiZ, KNMP, NVZA, V&VN, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG en Patiëntenfederatie Nederland.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project ‘Veilige principes verder in praktijk’ heeft als resultaten opgeleverd praktijkkennis en hulpmiddelen voor een veilig medicatieproces in de VVT (als de cliënt hulp krijgt bij medicatie). Deze kennis en hulpmiddelen zijn beschikbaar in een interactieve PDF-versie van de Veilige principes. Het betreft specifiek:

1. Inzichten, tips en praktijkvoorbeelden over:

a. samenwerking in de medicatieketen;

b. info specifiek voor zorgorganisaties;

c. rol van de cliënt in het medicatieproces;

d. tussentijdse wijziging in GDS;

e. situaties van overdracht van medicatiegegevens;

f. dubbele controle van losse risicovolle medicatie.

2. Checklist voor toepassen van de Veilige principes in de keten en binnen een zorgorganisatie.

3. Informatiekaarten voor cliënten (8).

4. Informatiekaarten voor professionals (2).

5. Drie animatiefilmpjes:

a. Veilige principes en de rol van de cliënt;

b. Veilige principes - samenwerking in de keten;

c. de bedoeling van de veilige principes.

6. De interactieve PDF-versie van de Veilige principes.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de eerste fase van het project 'Veilige principes verder in praktijk' ontwikkelen een aantal lokale / regionale ketenprojecten praktische werkwijzen voor vijf specifieke knelpunten bij het werken met de Veilige principes (zie samenvatting project). Na een aanloopperiode om het project op de rit te krijgen, wordt hier nu aan gewerkt in deze samenwerkingsverbanden. De komende tijd worden deze werkwijzen verder uitgewerkt en getoetst in de praktijk. Bijvoorbeeld aan welke informatie hebben cliënten/mantelzorgers behoefte en in welke vorm, om hun eigen rol bij medicatiebeheer te kunnen blijven vervullen? Welke informatie helpt cliënten om zelf de ‘dubbele controle’ van medicatie te kunnen doen? Ook wordt onderzoek gedaan naar het vóórkomen van tussentijdse wijziging in medicatierollen (GDS) en hoe die wijziging vóórkomen kan worden. In fase 2 (in de loop van 2016) worden de opgedane resultaten door het Platform medicatieveiligheid breed verspreid.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn op dit moment nog geen resultaten beschikbaar.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De medicatieveiligheid in de langdurige zorg kan en moet beter. De vele schakels maken het medicatieproces risicovol. Medicatiefouten kunnen grote gevolgen hebben voor de cliënt en leiden tot hoge kosten (vermijdbare ziekenhuisopnames).

 

Landelijke branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties hebben zich verenigd in het Platform medicatieveiligheid (ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF, V&VN). Het Platform heeft in 2012 de ‘Veilige principes in de medicatieketen verpleging, verzorging, thuiszorg’ opgesteld. Deze beschrijven wat in principe veilig is in de medicatieketen en hoe verantwoordelijkheden van cliënt, arts, apotheker en zorgorganisatie/-medewerker in elkaar grijpen, als een cliënt hulp nodig heeft bij medicatie.

 

De Veilige principes worden in de praktijk veel gebruikt. Het Platform en de IGZ zien verbeteringen in medicatieveiligheid, maar ook nog knelpunten bij de implementatie van de Veilige principes.

In dit project wil het Platform met acht lokale/regionale samenwerkingsverbanden (ketenprojecten) werken aan de verdere implementatie van de Veilige principes en oplossingen vinden voor specifieke knelpunten bij de implementatie van de Veilige principes.

 

Aanpak:

Fase 1: (verdere) implementatie van de Veilige principes in acht ketenprojecten en oplossingen vinden voor specifieke knelpunten, met ondersteuning van het Platform; o.a. via leernetwerken (bijeenkomsten en digitaal) met de ketenprojecten met alle ketenpartners waar onder cliënten. Een van de knelpunten betreft de rol van de cliënt/mantelzorger in het medicatieproces (naar vermogen), die vaak onderbelicht is en onvoldoende wordt ingevuld. De praktijkkennis uit de ketenprojecten wordt benut in fase 2.

Fase 2: een impuls geven aan verdere implementatie van de Veilige principes in het land door brede verspreiding van de opgedane praktijkkennis en gevonden oplossingen voor knelpunten in de ketenprojecten op o.a. het ZvB Kennisplein, olievlekwerking via Platform en ketenprojecten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website