Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Acute verwardheid, delirium genoemd, treedt vaak op bij intensive care (IC) patiënten en heeft
ernstige korte- en langetermijn gevolgen. Er is nog geen geneesmiddel dat aantoonbaar
effectief is in het voorkomen van een IC-delirium. Wel waren er aanwijzingen dat het delirium
behandelingsmiddel, haloperidol, mogelijk effectief zou kunnen zijn.
In een groot onderzoek, uitgevoerd door het Radboudumc in 20 Nederlandse IC’s, is onderzocht of preventief geven van een lage dosering haloperidol effectief was. In totaal hebben 1800 patiënten meegedaan.

Resultaten

Het onderzoek laat onomstotelijk zien dat het preventief toedienen van een lage dosering
haloperidol aan IC-patiënten met een verhoogd risico op delirium geen enkel gunstig effect
heeft. Eveneens is vastgesteld dat een dergelijke dosering nauwelijks bijwerkingen heeft bij
deze patiënten, maar niet zinvol is om toe te dienen voor delirium preventie, dan wel de
gevolgen van een delirium te verminderen.
 

Samenvatting bij start

Acute verwardheid, delirium genoemd, treedt op bij ±30-50% van de intensive care (IC) patiënten en gaat gepaard met ernstige gevolgen, zoals een verhoogde kans op overlijden. Het voorkomen van delirium is daarom belangrijk.

Wereldwijd is haloperidol het middel van eerste keus voor de behandeling van delirium. Er zijn aanwijzingen dat het preventief toedienen van een lage dosering haloperidol aan patiënten met een hoog deliriumrisico gunstige effecten heeft. Deze preventieve behandeling is bovendien goedkoop en eenvoudig in te voeren.

In dit project gaan we in een grote studie in meerdere Nederlandse centra onderzoeken wat de effecten zijn van een preventieve behandeling met een lage dosering haloperidol op korte- en langetermijngevolgen en op overleving bij patiënten met een hoog deliriumrisico. Als we kunnen aantonen dat deze preventieve behandeling veilig is en gunstige effecten heeft, dan leidt dit tot herziening van (inter-)nationale deliriumrichtlijnen.

Meer informatie

Mediator 29 (juni 2018): Preventief haloperidol op IC: niet doen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website