Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn aanwijzingen dat pepermuntolie de klachten van een prikkelbaredarmsyndroom kan verminderen. Het doel van dit project was om te onderzoeken of dit daadwerkelijk zo is. Daarnaast is een nieuwe variant van de capsules met een ander afgifteprofiel getest om te zien of deze effectiever zijn. 189 mensen met PDS hebben aan dit project deelgenomen. Zij werden 8 weken lang behandeld met verschillende vormen van pepermuntolie of placebo. Deelnemers scoorden dagelijks hun buikpijn op een smartphone app.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten laten zien dat pepermuntolie tot meer klachtenverlichting leidt t.o.v. placebo na 8 weken. Er was echter geen significant verschil tussen groepen als we kijken naar de meest strenge, internationaal gebruikte uitkomstmaat. De nieuwe variant van pepermuntolie werkte minder goed dan de reeds bestaande vorm. Omdat pepermuntolie relatief goedkoop is en geen ernstige bijwerkingen kent, kan het gebruik van de reeds op de markt beschikbare pepermuntolie capsules worden aangeraden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Prikkelbare darmsyndroom (PDS) is een aandoening van het maag-darmkanaal, die in ongeveer 15 % van de Nederlandse bevolking voorkomt. Het wordt gekenmerkt door chronische terugkerende buikpijn, verstoorde ontlastingspatroon en de afwezigheid van duidelijke biologische- of biochemische afwijkingen. De onderliggende oorzaak voor PDS blijft onduidelijk. Derhalve is het aantal effectieve behandelingen zeer beperkt, waardoor de behandeling van deze patiëntenpopulatie buitengewoon uitdagend is. Van de momenteel beschikbare therapeutische middelen is pepermuntolie effectief gebleken, wat betreft het verminderen van buikpijnklachten en het verbeteren van het algemeen welbevinden van PDS patienten. Dit wordt ook door recente meta-analyses ondersteunt. Het wetenschappelijke bewijs is echter van matige kwaliteit, resulterend in het feit dat pepermunt olie nauwelijks in de klinische praktijk toegepast wordt. Bovendien hebben bijwerkingen, die meestal mild zijn, maar vaak voorkomen, een negatief effect op de therapietrouw. Uit recent experimenteel onderzoek blijkt dat pepermuntolie een direct effect op sensorische zenuweinden in de dikke darm kan hebben, welke ook het pijnstillend effect kan verklaren.

Middels dit project willen wij de implementatie van pepermunt olie verbeteren door middel van een multicenter gerandomiseerde placebo-gecontrolleerde dubbel-blind studie die opgezet wordt conform de huidige EMA/FDA richtlijnen. Patiënten zullen geïncludeerd worden uit de eerste- en tweedelijns zorg, behandeld voor 8 weken en opgevolgd voor 6 maanden.

Om de therapie verder te optimaliseren, zullen wij ook een arm includeren waarbij een formulering van pepermunt olie met targeted afgifte in de dikke darm gebruikt wordt. Wij verwachten hiermee een hogere effectiviteit alsook minder bijwerkingen door het feit dat pepermunt olie selectief in de dikke darm vrijkomt. Hierdoor bereikt het middel een grotere locale concentratie en komt er minder vrij in het hogere tractus digestivus.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website