Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Traumatische aandoeningen van het bewegingsapparaat (verzwikkingen of kneuzingen van armen of benen) komen vaak voor. Pijnmedicatie is belangrijk bij de behandeling hiervan, maar er was onvoldoende bewijs of paracetamol net zo goed werkt als een NSAID (zoals diclofenac). Met name NSAID's kunnen ernstige bijwerkingen hebben.

 

Het doel van dit onderzoek was te bewijzen of paracetamol net zo goed werkt als NSAID's bij behandeling van pijn bij deze letsels. Dit werd gedaan door 547 patiënten met elkaar te vergelijken. Zij kregen paracetamol 4dd 1000 mg of diclofenac 3dd 50 mg of een combinatie van beiden gedurende drie dagen.

 

Uit de studie blijkt dat paracetamol net zo effectief is als diclofenac of paracetamol + diclofenac bij behandeling van pijn bij kneuzingen en verrekkingen van een arm of een been. Om bijwerkingen te voorkomen adviseren wij dan ook bij deze letsels het gebruik van paracetamol en niet van diclofenac of andere NSAID's.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De PanAM Studie toont aan dat bij volwassen patienten met klein musculoskeletaal letsel paracetamol net zo goed werkt als diclofenac of paracetamol + diclofenac. In afname van pijnscores in de acute fase (bij de huisarts of op de afdeling Spoedeisende Hulp) is er geen verschil tussen de drie pijnbehandelingsmethoden in rust of bij beweging van de aangedane arm of been.

Ook gedurende drie dagen na het oplopen van het letsel is er geen verschil tussen paracetamol of diclofenac of paracetamol + diclofenac ten aanzien van afname van pijn, zowel in rust als bij beweging.

 

In deze studie vonden wij geen wezenlijk verschil in het optreden van bijwerkingen, echter kregen alle patienten een maagbeschermer naast de studiemedicatie. Dit is daarom geen goede afspiegeling van de dagelijkse praktijk, maar dit was niet het primaire doel van deze studie.

 

Er was geen verschil in tevredenheid over de mate van pijnbestrijding tussen de drie verschillende medicamenteuze pijnbehandelingsmethoden.

 

Dezelfde resultaten werden gevonden in een nadere analyse van de patienten die 60 jaar en ouder waren op het moment van inclusie in de studie.

 

Naast dat er geen verschil was in werkzaamheid waren er ook geen verschillen in kosten tussen pijnbehandeling met paracetamol, diclofenac en de combinatie van beide middelen, waarbij ook zaken als (herhaaldelijk) artsenbezoek, ziekteverzuim en noodzakelijke extra pijnstillers werden meegerekend.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kneuzingen en verzwikkingen van armen, benen, polsen of enkels komen vaak voor. Pijnmedicatie is belangrijk bij de behandeling hiervan, echter wetenschappelijk bewijs voor paracetamol of een NSAID, zoals diclofenac, ontbreekt. In de dagelijkse praktijk zal een arts een van deze middelen voorschrijven of nemen patiënten deze zelf "over the counter" aangezien deze medicijnen vrij verkrijgbaar zijn zonder recept.

Het doel van de PanAM Studie is te onderzoeken of paracetamol net zo goed werkt als diclofenac of een combinatie van beide middelen bij volwassen patiënten met een kneuzing of verzwikking. Sinds juli 2013 worden patiënten geincludeerd die loten voor een driedaagse behandeling met paracetamol of diclofenac of paracetamol en diclofenac. Patiënten en behandelaars weten niet voor welke medicatie geloot is (de medicatie is geblindeerd). Alle patiënten krijgen een maagbeschermer. Pijn wordt gemeten met pijnscores op de afdeling Spoedeisende Hulp of bij de huisarts en in de thuissituatie met een zogenaamd pijndagboekje. Na een maand worden patiënten nog eenmaal gebeld, waarna de studie eindigt. Behalve pijnscores worden patiënttevredenheid, eventuele bijwerkingen en gemaakte kosten gemeten. Resultaten worden verwacht vanaf mei 2016.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds de start van het project is toestemming verkregen van de Medisch Ethische Commissie (METC) en van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). De studie is aangemeld bij het Nederlands Trial Register (NTR3982) en bij de European Clinical Trials Database (EudraCT 2013-000381-11). Het studieprotocol van deze zogenaamde dubbelblinde gerandomiseerde studie is gepubliceerd in BMC Emergency Medicine. Inclusie is gestart in juli 2013. Sindsdien zijn 376 patiënten geincludeerd. Er zijn 550 patiënten nodig om de resultaten van de studie te kunnen interpreteren zonder dat toeval hierbij een rol heeft gespeeld. Verwacht wordt dat in mei 2016 alle patiënten zijn geïncludeerd. Pas dan zijn conclusies te trekken uit het project en kunnen gefundeerde uitspraken gedaan worden over welke pijnmedicatie het best gebruikt kan worden bij volwassen patiënten met een kneuzing of een verzwikking.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Traumatic musculoskeletal injuries are frequently encountered in the emergency department and in general practice in The Netherlands and treated by emergency physicians and general practitioners. Pharmacological pain management is crucial in treating these injuries. In daily practice, paracetamol or Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAID's) or a combination of both are frequently used. However, in literature there is no convincing evidence about superiority in effectiveness of NSAID's or a combination of NSAID's and paracetamol over solely paracetamol in these injuries. In order to fill up this gap in medical literature, there is need for confirmative evidence that paracetamol works as well as NSAID's in acute musculoskeletal injuries. Avoiding NSAIDs due to its possible adverse events is desirable, especially in elderly patients.

 

The objective of this double-blind, randomized trial with a non-inferiority design is to compare analgesic effectiveness and safety of an NSAID or paracetamol or a combination of both in treating pain in adult patients presenting to the emergency department (ED) or in general practice with acute musculoskeletal syndromes. Primary outcome is pain, measured by Numeric Rating Scales. Secondary outcomes are occurrence of adverse events, patient satisfaction with pain relief and cost-effectiveness. The hypothesis is that paracetamol is as effective as diclofenac or a combination of paracetamol and diclofenac in treating pain in patients with acute musculoskeletal syndromes.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website