Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Depressie is de op een na belangrijkste oorzaak van ziektelast wereldwijd in termen van individueel lijden, verlies van productiviteit en kosten van gezondheidszorg. Met de huidige behandelingen bereikt ruim 30% van de patiënten in de reguliere GGZ geen remissie. Studies naar het effect van intraveneuze toediening van de NMDA receptor antagonist ketamine bij patiënten met een therapie resistente depressie (TRD) laten veelbelovende resultaten zien. Echter, effecten waren niet blijvend en de bijwerkingen kunnen aanzienlijk zijn. Recente niet gecontroleerde studies met orale ketamine bij patiënten met TRD en studies bij pijnpatiënten laten eveneens een positief effect op depressie zien. Dit is echter nooit onderzocht in een randomised controlled trial voor TRD patiënten. Zowel patiënten als professionals signaleren de noodzaak dit onderzoek te verrichten en zijn bereid hierin te participeren. Het voorstel betreft een RCT met orale ketamine in TRD patiënten in combinatie met antidepressiva om de werkzaamheid van behandeling te verhogen. Het onderzoek is ingebed binnen regionale en landelijke netwerken van professionals en patiënten die gezamenlijk in staat zijn om de beoogde inclusies te realiseren, en zorg te dragen voor brede implementatie van deze nieuwe behandeling indien de effecten positief blijken. De kosten effecten van iedere verbetering van de behandeling van TRD zijn zeer aanzienlijk, een conservatieve inschatting hiervan maakt deel uit van de aanvraag.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De studie loopt voorspoedig en krijgt veel aandacht in het veld. De inclusie bleef aanvankelijk achter bij de prognose, maar met 113 deelnemers is het doel vrijwel behaald.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Depressie is de op een na belangrijkste oorzaak van ziektelast wereldwijd in termen van individueel lijden, verlies van productiviteit en kosten van gezondheidszorg. Met de huidige behandelingen bereikt ruim 30% van de patiënten in de reguliere GGZ geen remissie. Studies naar het effect van intraveneuze toediening van de NMDA receptor antagonist ketamine bij patiënten met een therapie resistente depressie (TRD) laten veelbelovende resultaten zien. Echter, effecten waren niet blijvend en de bijwerkingen kunnen aanzienlijk zijn. Recente niet gecontroleerde studies met orale ketamine bij patiënten met TRD en studies bij pijnpatiënten laten eveneens een positief effect op depressie zien. Dit is echter nooit onderzocht in een randomised controlled trial voor TRD patiënten. Zowel patiënten als professionals signaleren de noodzaak dit onderzoek te verrichten en zijn bereid hierin te participeren. Het voorstel betreft een RCT met orale ketamine in TRD patiënten in combinatie met antidepressiva om de werkzaamheid van behandeling te verhogen. Het onderzoek is ingebed binnen regionale en landelijke netwerken van professionals en patiënten die gezamenlijk in staat zijn om de beoogde inclusies te realiseren, en zorg te dragen voor brede implementatie van deze nieuwe behandeling indien de effecten positief blijken. De kosten effecten van iedere verbetering van de behandeling van TRD zijn zeer aanzienlijk, een conservatieve inschatting hiervan maakt deel uit van de aanvraag.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website