Projectomschrijving

Een kind met koorts zorgt voor vragen en zorgen bij ouders en veel kinderen worden door de huisarts gezien. Eén op de vier kinderen krijgt antibiotica terwijl ernstige infecties zeldzaam zijn. Uit het CHILI project is gebleken dat ouders willen weten wat ze zelf kunnen doen. Ze willen het natuurlijk verloop van de klacht kennen en wensen geruststelling. Er is een interactief informatieboekje ontwikkeld met een stoplichtsysteem, met gerichte informatie voor ouders over koorts en infectieklachten. Gebruik van dit boekje op de huisartsenpost leidde tot minder antibioticavoorschriften, minder andere medicijnvoorschriften en ouders bleken minder geneigd om met soortgelijke klachten de huisarts(enpost) opnieuw te consulteren. Toepassing van dit informatieboekje, gecombineerd met een training voor medewerkers van kinderdagverblijven (KDV) verbeterde ook de kennis en houding van KDV medewerkers aanzienlijk.

Doel

Het doel van deze VIMP is om deze ontwikkelde interventies op drie manieren te implementeren in de praktijk en bij te dragen aan zinvoller medicatiegebruik bij kinderen, meer zelfredzaamheid onder ouders en betere kennis over koorts en infectieziekten:

  1. Het informatieboekje met stoplichtsysteem beschikbaar maken voor online gebruik via Thuisarts.nl.
  2. De nascholing voor KDV medewerkers online beschikbaar maken via het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), en de nascholing verder aanpassen voor gebruik door doktersassistentes in de huisartsenpraktijk en huisartsenpost.
  3. De regionale antibioticaresistentienetwerken in Nederland inzetten voor verdere schriftelijke verspreiding van het ontwikkelde boekje met stoplichtsysteem.

Dit project is een vervolg van Childhood Infections Limburg (CHILI): Optimizing management and medication of febrile children in out-of-hours primary care (836021022)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website