Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond: Therapieontrouw betreft zowel het onregelmatig innemen van de medicatie, als het voortijdig stoppen van de medicatie. Therapieontrouw komt voor bij veel verschillende behandelingen, zo ook bij de behandeling van Hiv met combinatie AntiRetrovirale Therapie (cART). De Adherence Improving self-Management Strategy (AIMS) is een interventie om therapietrouw met medicatie te ondersteunen. AIMS is vooralsnog de enige therapietrouwinterventie wereldwijd waarvan is aangetoond dat deze relevante, reproduceerbare effecten heeft op cART therapietrouw en de viral load, en kosteneffectief is (zelfs kosten besparend). Implementatie van AIMS in de reguliere zorg vereist een gecoordineerde aanpak.

Doelstelling: Dit project beoogt de adoptie en implementatie van AIMS in de reguliere Hiv zorg te initieren, zodat 18 maanden na start van dit project tenminste de helft van de Nederlandse Hiv klinieken concrete stappen heeft gezet richting implementatie.

Methode: Een multi-disciplinair team bestaande uit belangrijke stakeholders (beroepsverenigingen, Sao Aids Nederland, patient-perspectief, en de onderzoekers) streeft ernaar eerst de randvoorwaarden voor adoptie (opname in behandelrichtlijnen, vergoeding zorgverzekeraars) en implementatie (interventiewebsite, training, en elektronische pillenpotjes beschikbaar) van AIMS te vervullen. Vervolgens wordt er middels een gedegen communicatie strategie en concrete ondersteuning van klinieken, gepoogd de adoptie en implementatie te bevorderen. Ten slotte zal het succes van de aanpak geevalueerd worden en zal de interventie bij 1 or meerdere stakeholders geborgd worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website