Over dit programma

Voor dit programma stellen wij geen subsidierondes meer open. De laatste projecten van de 2e ronde starten in 2017. De resultaten van de projecten van de 1e ronde verwachten we in de zomer van 2017. Het programma Non-alimentaire zoönosen is budgettair gekoppeld aan het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017. Voor dat programma komen ook geen subsidieronden meer.

Non-alimentaire zoönosen

De complexe interacties tussen mens en dier leiden niet alleen tot ontspanning, voedsel en vruchtbare grond, maar ook tot ziekten die van dier naar mens worden overgedragen - de zoönosen. Non-alimentaire zoönosen zijn infectieziekten die buiten de voedselketen overgedragen worden van dier naar mens. Naast ziekte en sterfte van mens en dier brengen zoönosen aanzienlijke kosten met zich mee. Zo heeft bijvoorbeeld de Nederlandse Q-koorts uitbraak tussen 2007 en 2010 een geschatte economische schade veroorzaakt van minimaal 161 tot maximaal 336 miljoen euro.

Kennisbehoefte

Doel van het programma Non-alimentaire zoönosen is bijdragen aan het verminderen van het aantal (ernstig) zieke mensen door non-alimentaire zoönosen. Informatie over de specifieke aandachtsgebieden vindt u in de programmatekst.

Download programmatekst

Uitgangspunten

Binnen de onderzoeksprojecten zijn kennisoverdracht en implementatie van groot belang om de kennisstructuur van non-alimentaire zoönosen te versterken. Net als samenwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk èn multidisciplinaire samenwerking, inclusief de samenwerking tussen het humane en veterinaire veld.

Subsidiemogelijkheden

De rondes voor het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 en het programma Non-alimentaire zoönosen wisselden per jaar.

Projecten

Binnen het programma Non-alimentaire zoönosen zijn in de 1e ronde 6 projecten en in de 2e ronde 9 projecten gehonoreerd. Binnen het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 zijn de 1e projecten gestart sinds oktober 2015.

Looptijd en budget

Het totale programma Non-alimentaire zoönosen en Infectieziektebestrijding heeft een looptijd van 5 jaar en een budget van 17 miljoen euro.

Relevante documenten

Relevante ZonMw-programma's

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website