Projecten

Aryl hydrocarbon receptor and immunity: Activation by diet, microbiota and probiotics

Afgerond (juni 2016 - juni 2020)

This project was part of a Joint programming Initiative on Healthy Diet for a Healthy Life, involving 3 partner organisations (1). Dr Harry Sokol at Sokol from the French National Institute for Agricultural Research (INRA) and the French Medical Research Institute (INSERM), (2) Dr Elena Verdu, Famcombe Family Digestive Health Research Institute at McMaster University, Canada and (3) Prof Jerry...

Bekijk dit project

Faecal microbiome as determinant of the effect of diet on colorectal-cancer risk: comparison of meat based versus pesco-vegetarian diets

Lopend (april 2018 - juni 2022)

Het darm microbioom speelt een belangrijke rol in de verwerking van voedsel en het behoud van je gezondheid. Het ontwikkelen van colorectale kanker (CRC) wordt beïnvloed door voeding, zo verhogen rood en verwerkt vlees het risico op CRC. MeaTic bestudeert de rol van het darm microbioom in de relatie tussen voeding en het ontstaan van CRC. Hiervoor worden 3 studies uitgevoerd met 3 verschillende...

Bekijk dit project

Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN)

Lopend (november 2018 - juni 2022)

Beleidsmaatregelen om lichamelijke inactiviteit, ongezonde voeding en sedentair gedrag aan te pakken kunnen de gezondheid en het welzijn van veel mensen beïnvloeden. Het is echter vrijwel onbekend welke beleidsmaatregelen er in Europa zijn doorgevoerd, wat het effect daarvan is op leefstijl en wat de gevolgen zijn voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Ook is er tot nog toe niet...

Bekijk dit project

PREcisE - A precision nutri-epigenetic approach to tackle the mother-to-child transmission of impaired glucose metabolism

Lopend (november 2018 - juni 2022)

Een verstoorde suikerhuishouding lijkt te kunnen worden doorgegeven van moeder op kind, met een verhoogd risico op obesitas en type 2 diabetes bij het kind tot gevolg. Het begrijpen van de oorzaak en onderliggende factoren van deze relatie is belangrijk om deze cyclus te kunnen doorbreken. Er is steeds meer bewijs dat de hoeveelheid glucose in het maternale bloed (van de moeder) de afstelling van...

Bekijk dit project

NutriPROGRAM: Early-life Nutritional Programming of Metabolic Health through Epigenetic Pathways

Lopend (maart 2019 - oktober 2022)

Voeding tijdens de zwangerschap en in de vroege kindertijd kan een effect hebben op de latere gezondheid. Hoe voeding precies zo’n effect kan hebben, is niet goed bekend. Het zou kunnen, dat voeding leidt tot veranderingen in DNA methylatie. Dat zijn veranderingen die niet de structuur van het DNA veranderen, maar wel de activiteit van genen kunnen beïnvloeden. In het NutriPROGRAM project...

Bekijk dit project

Dietary induced methylome and transcriptome dynamics assessing nutrition impacts on cardiovascular and metabolic health

Lopend (april 2019 - april 2022)

Cardiovasculaire en metabole ziekten zijn wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit. Dieet is een primaire determinant van cardiometabole gezondheid. Echter, de invloed van dieet is hoge mate specifiek voor een individu. Het ontrafelen van de moleculaire routes die deze gepersonaliseerde reacties op het dieet mediëren, is dan ook van cruciaal belang om de huidige...

Bekijk dit project

AMBROSIAC A Menu for Brain Responses Opposing Stress-Induced Alterations in Cognition

Lopend (april 2016 - april 2020)

Het AMBROSIAC consortium heeft de invloed van voedingstoestand en voedingsinterventie op het brein en meer specifiek op processen die betrokken zijn bij een ouderdomsgerelateerde verhoogde stress-gevoelige cognitieve achteruitgang bestudeerd. Wij hebben hiertoe diverse klinische studies uitgevoerd, waarbij de hoog prevalente chronische ziekte COPD is onderzocht als model voor versnelde...

Bekijk dit project

Diet-induced Arrangement of the gut Microbiome for improvement of Cardiometabolic health

Afgerond (maart 2016 - juli 2020)

Overgewicht gaat vaak gepaard met verstoring van de suiker en vetstofwisseling met als gevolg het ontstaan van diabetes. Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat de darmbacteriesamenstelling samenhangt met diabetes. Het is echter niet bekend of het veranderen van darmbacterie samenstelling door dieet ook leidt tot tegengaan van diabetes. In dit onderzoek hebben wij laten zien dat het voorschrijven...

Bekijk dit project

Impact of early life diet on microbiome development & later health

Afgerond (maart 2016 - juni 2020)

Het darm microbioom speelt een belangrijke rol in onze gezondheid en in de ontwikkeling van ziekten. Net na de geboorte begint de ontwikkeling van het microbioom in de darmen van baby’s. De microbiële kolonisatie in het vroege leven wordt is mede bepaald door; zwangerschapsduur, manier van geboorte en voeding. Wanneer de microbiota ontwikkeling verstoord wordt door bijvoorbeeld een antibiotica...

Bekijk dit project

KP Intestinal Microbiomics

Lopend (oktober 2019 - juni 2022)

Gedetailleerde kennis over de relatie tussen voeding, het microbioom en het risico op chronische ziekten is beperkt. Het doel van het INTIMIC-kennisplatform is om studies die de interactie tussen het microbioom, voeding en gezondheid bestuderen, samen te brengen. Het doel is om deze informatie vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar (FAIR) te maken voor de wetenschappelijke...

Bekijk dit project

Sulfur amino acids, energy metabolism and obesity (STAY)

Lopend (maart 2020 - maart 2023)

In dit project onderzoeken wij of voeding met weinig zwavelhoudende aminozuren een gunstig effect heeft op het lichaamsgewicht. Voedingsproducten met relatief veel zwavelhoudende aminozuren zijn b.v. vlees, vis, zuivel en eieren, eiwitten. Ten eerste vergelijken wij in 2 groepen mensen het effect een plantaardig dieet dat (zeer) weinig zwavelhoudende aminozuren bevat met dat van voeding met een...

Bekijk dit project

The physiological impact of dietary methylglyoxal

Lopend (juni 2020 - juni 2023)

Versuikerde eiwitten zijn een belangrijke oorzaak in het ontstaan van overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. De groep versuikerde eiwitten is een complexe groep van allerlei bioactieve stoffen, maar het molecuul methylglyoxaal is de meest reactieve voorloper in de vorming van versuikering. Methylglyoxaal is ook aanwezig in verschillende voedingsproducten. In muizen hebben we aangetoond dat...

Bekijk dit project

EndObesity: First 1000 days Strategies to Prevent Childhood Obesity

Lopend (april 2021 - april 2024)

Obesitas op de kinderleeftijd is een groot gezondheidsprobleem. EndObesity zal nieuwe preventiestrategieën ontwikkelen, implementeren en evalueren gericht op het voorkomen van obesitas op de kinderleeftijd door het verbeteren van leefstijlfactoren binnen families in de preconceptieperiode, de zwangerschap en de vroege kindertijd. Hiermee richt EndObesity zich specifiek op de eerste 1000 dagen van...

Bekijk dit project

GrowH! Growing up healthy: Obesity prevention tailored to critical transition periods in the early life-course

Lopend (april 2021 - april 2024)

Interventies gericht op het voorkomen van obesitas zijn nog altijd weinig effectief. Om de lasten van obesitas en gerelateerde cardio-metabole ziekten te verminderen is het belangrijk om op jonge leeftijd risicofactoren voor obesitas te verminderen. Project GrowH! ontwikkelt en test interventies die beter aansluiten bij de doelgroep en daardoor mogelijk effectiever zijn, middels twee benaderingen:...

Bekijk dit project

The transition from a traditional to a Western lifestyle and its effect on the interrelation between diet, gut microbiome and health

Lopend (januari 2018 - juni 2022)

De TransMic studie bestudeert  de effecten van traditionele versus moderne 'westerse' diëten op het darm microbioom. Daarbij worden ook de gevolgen van deze diëten op de gezondheid bestudeerd. Er wordt op cellulair niveau gekeken naar de relatie tussen voeding, het microbioom en het immuunsysteem. Deze studie volgt de systeembiologische aanpak van het Human Functional Genomics Project. In Burkina...

Bekijk dit project

Maternal obesity and cognitive dysfunction in the offspring: cause-effect role of the GUT MicrobiOMe and early dietary prevention

Lopend (maart 2018 - juni 2022)

De vroege levensfase van een baby is belangrijk  voor de ontwikkeling van de hersenen én het darm microbioom. Hierbij beïnvloedt het darm microbioom de hersenfuncties. Obesitas van de moeder tijdens de zwangerschap beïnvloedt de ontwikkeling van het darm microbioom van het ongeboren kind, en is zo een belangrijke voorspeller van cognitieve disfunctie bij de nakomelingen. Cognitieve achteruitgang...

Bekijk dit project

Circulating microRNAs as markers of dietary intake

Afgerond (december 2014 - maart 2019)

Biomarkers van voedselinname Voedingsstudies maken vaak gebruik van zelfgerapporteerde voedselinname, waarvan bekend is dat deze niet altijd accuraat en betrouwbaar is. Daarom is het belangrijk om biologische parameters in het bloed of in weefsels te identificeren (biomarkers) die objectief de voedselinname weergeven. Het MIRDIET project, een consortium waarin Franse, Zwitserse en Nederlands...

Bekijk dit project

DEDIPAC JPI - Joint Orange

Afgerond (december 2013 - december 2016)

Het belangrijkste doel van DEDIPAC was het opzetten van een kennisnetwerk van onderzoekersuit verschillende landen en disciplines die gezamenlijk onderzoek doen naar de meetmethoden,determinanten en (beleids-)interventies van voeding, beweging en zitgedrag.De belangrijkste prestaties van DEDIPAC zijn: Een netwerk van meer dan 300 Europese onderzoekers uit verschillende landen en disciplines. Dit...

Bekijk dit project

Food Fermentation for Purpose: Health Promotion and Biopreservation (LONGLIFE)

Afgerond (maart 2016 - november 2019)

Fermentation has been exploited by mankind for millennia to preserve food and enhance the sensory quality of food. Fermentations hold a great potential to enrich food with bioactive metabolites with physiological and preservation functions, providing health and economic benefits. Furthermore, fermentation may also hold the potential of improving the technological functionality of nutrient rich...

Bekijk dit project

From infancy to childhood: the intersection of gastrointestinal microbial communities, diet and health

Afgerond (maart 2016 - januari 2021)

Een goede ontwikkeling van het darmmicrobioom (alle micro-organismen in onze darmen) gedurende de eerste levensjaren is van groot belang voor onze gezondheid. In dit onderzoek werd de invloed van voeding op de ontwikkeling van het darmmicrobioom onderzocht in twee geboortecohorten in Nederland en Duitsland. In totaal werd de bacteriesamenstelling van meer dan 2,500 ontlastingsmonsters onderzocht....

Bekijk dit project

Identification of dietary modulators of cognitive ageing and brain plasticity and proof of concept of efficacy for preventing/reversing cognitive decline.

Lopend (juni 2016 - mei 2021)

Understanding how diet modifies cognitive ageing represents the next frontiers for developing interventions. To this end it is key to (i) elucidate the combination of nutrients capable of modulating cognitive decline via the ability of the brain to be plastic and (ii) identify vulnerable populations. We think that the influence of diet on the brain occurs throughout life and that we should...

Bekijk dit project

Individualized Cognitive, Affective and Social Enhancement in nutritional interventions for longevity and well-being

Afgerond (april 2016 - december 2017)

Sociale cognitie is een belangrijk cognitief domein dat het sociaal functioneren, welzijn en de gezondheid substantieel beïnvloedt. Met name in ouderen is sociale cognitie een belangrijke factor met betrekking tot gezondheid en vitaliteit. Op een biologisch niveau is er bewijs dat sociale cognitie geassocieerd is met serotonine, een neurotransmitter die sterk gerelateerd is aan het verwerken van...

Bekijk dit project

Malnutrition in the Elderly Knowledge Hub

Afgerond (maart 2016 - april 2019)

Op 1 september 2018 is de Joint Action “Malnutrition in the Elderly Knowledge Hub” (MaNuEL) na 2,5 jaar afgerond. MaNuEL is een consortium van 22 onderzoeksgroepen uit 7 Europese landen, ondersteund door een adviesraad van experts op het gebied van geriatrische voeding, die tevens vertegenwoordigers zijn van relevant Europese organisaties. De activiteiten waren gericht op het verzamelen van...

Bekijk dit project

the European Nutrition Phenotype Assessment and Data Sharing Initiative

Afgerond (december 2014 - februari 2018)

Het doel van ENPADASI was het ontwikkelen van een open access-onderzoeksinfrastructuur (RI)voor alle nutritionele studies. Deze infrastructuur is beschikbaar via de website van ENPADASI(www.enpadasi.eu). Er is een specifiek deel voor studies van cohort/observationele studies waarinvaak ook persoonlijke data wordt opgeslagen en voor anonieme (interventie) studies. Data van beidesoorten studies...

Bekijk dit project

The Food Biomarkers Alliance (Foodball)

Afgerond (december 2014 - april 2019)

Biomerkers? Sommige stoffen gemeten in bloed, urine, haar of nagels, geven een beeld van hoeveel er van een bepaalde voedingsstof of voedingsmiddel is gegeten. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de omega-3-vetzuren: deze geven informatie over visconsumptie. Helaas zijn er nog maar weinig van dit soort voedingsbiomerkers bekend. Doel? Vinden van betrouwbare biologische merkers van de...

Bekijk dit project

Biomarkers for Infant Fat Mass Development and Nutrition

Afgerond (maart 2017 - augustus 2021)

Tijdens het eerste levensjaar vinden ontwikkelingen plaats die levenslange gevolgen kunnen hebben. Vooral een snelle toename van vet in de buik heeft lange-termijn gevolgen. Nauwkeurig meten van de lichaamssamenstelling en vet distributie vergt speciale instrumenten en kost veel tijd en speciaal personeel. Lichaamssamenstelling hangt samen met de voeding. Andere voeding resulteert in veranderingen...

Bekijk dit project

Early life programming of childhood health: a nutritional and epigenetic investigation of adiposity and bone, cardiometabolic, neurodevelopmental and respiratory health.

Afgerond (maart 2017 - december 2020)

Het ALPHABET project is een samenwerkingsverband tussen bestaande Europese geboorte cohorten die verbanden tussen het voedingspatroon van moeder tijdens de zwangerschap en gezondheidsuitkomsten, bij hun kinderen, zoals astma, heeft onderzocht. Hierbij zijn nieuwe gegevens over de kwaliteit en ontstekingsindex van het voedingspatroon van moeder tijdens de zwangerschap gegenereerd. Wij vonden dat...

Bekijk dit project

Understand and prevent production of microbially-produced pro-diabetic metabolites in different ethnic groups: impact of protein dietary changes: MICRODIET project

Lopend (maart 2018 - februari 2022)

Obesitas en diabetes type 2 (T2D) zijn een toenemend gezondheidsprobleem. De darmbacteriën lijken een rol te spelen, waarbij dieet maar ook etnische achtergrond belangrijke factoren van de darmbacterie samenstelling zijn. Tot nu toe is voornamelijk de relatie tussen inname van voedingsvezels, de samenstelling van de darmbacteriën en overgewicht bestudeerd. Hierbij is nog onvoldoende gekeken naar...

Bekijk dit project

Long-term impact of gestational and early-life dietary habits on infant gut immunity and disease risk.

Lopend (maart 2018 - mei 2022)

Het  functioneren van de mens is voor een (belangrijk) deel afhankelijk van microbiële populaties in en op het lichaam. Zo speelt de darm microbiota een belangrijke rol bij de vertering van ons voedsel, afweer tegen pathogenen, regulatie van onze afweer en de energiehuishouding. De mens verkrijgt zijn darm microbiota bij geboorte door overdracht vanuit de omgeving en vooral via de moeder....

Bekijk dit project

SO-NUTS Preventing obesity, sarcopenia, and Sarcopenic Obesity in retirement – digital personalized interventions for healthy NUTrition and physical activity for Seniors

Lopend (april 2021 - april 2025)

SO-NUTS Een persoonlijke en gedigitaliseerde aanpak om het beweeg- en voedingsgedrag duurzaam te verbeteren rond pensionering. Rond de pensioengerechtigde leeftijd worden mensen vaak zwaarder door meer vetmassa. Tegelijk neemt met het ouder worden spiermassa af, en ontstaat sarcopene obesitas. Het is van groot belang spiermassa te behouden tijdens het ouder worden. Spieren zijn essentieel voor de...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website