Projecten

Incidence and risk factors for infectious diseases in long-term travelers: a prospective study

Afgerond (augustus 2008 - juni 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Improving pertussis vaccines: a proteomics-based approach to identify novel vaccine candidates

Afgerond (juni 2009 - juni 2015)

Kinkhoest is een ernstige infectie van de luchtwegen. De infectieziekte neemt wereldwijd toe. In dit project worden betere vaccins ontwikkeld.Ongevaccineerde zuigelingen kunnen aan kinkhoest overlijden. In Nederland worden alle jonge kinderen ingeënt tegen de kinkhoestbacterie. Zij krijgen in totaal 5 doses van het vaccin. Ondanks vaccinatie neemt kinkhoest overal ter wereld toe. In Nederland...

Bekijk dit project

Verspreiding en Implementatie Impuls Heel gewoon Handen schoon

Afgerond (januari 2013 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verpreidings en Implementatie Impuls ACCOMPLISH

Afgerond (maart 2013 - juli 2014)

Uit onze nationale studie (ACCOMPLISH, 2009-2013) bleek dat zorgverleners de handhygiëne regels beter naleven door een breed pakket van maatregelen: automatische handalcoholdispensers, feedback van teamprestaties, sociale teamtrainingen en kennistraining via e- learning modules. Hierna zijn de materialen uit de ACCOMPLISH studie doorontwikkeld voor algemeen gebruik. Er zijn gebruikershandleidingen...

Bekijk dit project

The impact on HIV transmission of patient delay in accessing care after testing positive

Afgerond (juni 2008 - februari 2012)

Iemand met een nieuwe hiv-infectie wordt meteen verwezen naar een hiv-behandelcentrum. Hier krijgt de patiënt goede zorg, en worden nieuwe infecties voorkomen. Of iedereen die wordt doorverwezen zich ook inderdaad snel meldt bij een behandelcentrum, is niet bekend. Het RIVM zoekt dit uit. Het RIVM volgt nieuwe hiv-patiënten tot ze aankomen in de zorg. Zo wordt bekend of en hoeveel vertraging er...

Bekijk dit project

The effectiveness of the national hepatitis C information campaign among drug users

Afgerond (april 2008 - mei 2011)

Van september 2009 tot en met februari 2010 werd in Nederland een landelijke hepatitis C informatiecampagne gehouden. Een van de deelcampagnes was gericht op drugsgebruikers, omdat zij tot de grootste risicogroepen voor deze, via bloed overdraagbare, leverziekte behoren. Het doel van de informatiecampagne was om drugsgebruikers bewust te maken van de gevaren van besmetting met het hepatitis C...

Bekijk dit project

Resistance to beta-lactam antibiotics due to extended-spectrum beta-lactamases in the Netherlands The REBEL-study

Afgerond (augustus 2009 - juli 2013)

Steeds meer bacteriën zijn resistent tegen bepaalde antibiotica. Met dit onderzoek willen de onderzoekers inzicht krijgen in de omvang van het probleem. Bacteriën kunnen ongevoelig worden door stofjes (enzymen) te produceren die antibiotica zoals penicillines en cefalosporines afbreken. De ongevoelige bacteriën komen voornamelijk in de darm voor. Wanneer, waarom en waarvandaan resistente bacteriën...

Bekijk dit project

Reduction of community health risks of animal-associated Clostridium difficile

Afgerond (juni 2009 - januari 2014)

Mensen kunnen via verschillende routes een ziekte van dieren oplopen, bijvoorbeeld door direct contact met dieren, het wonen in de buurt van dieren of het eten van producten van dieren. In dit project is onderzoek gedaan om te bepalen of een bacterie Clostridium difficile die een ziekte bij mensen veroorzaakt, van dieren en met name varkens kan komen. Dit werd gedacht omdat de Clostridium bacterie...

Bekijk dit project

Prevalence of latent tuberculosis infection in immigrants in the Netherlands: screening using new tools

Afgerond (augustus 2008 - april 2014)

Tuberculose (TB) komt in Nederland vooral voor bij immigranten. De ziekte is vaak latent: de infectie is opgelopen in het land van herkomst en maakt de drager pas veel later ziek. Immigranten uit risicolanden worden bij binnenkomst en ook daarna gescreend op tuberculose. De bestaande testen blijken echter niet (kosten)effectief te zijn. Een nieuwe bloedtest biedt mogelijk betere resultaten. In dit...

Bekijk dit project

Optimizing the national prevention strategies against hepatitis B, using molecular epidemiology and mathematical modeling.

Afgerond (mei 2008 - november 2011)

Hepatitis B is een virus dat de lever kan aantasten. Hepatitis B komt in Nederland relatief weinig voor. Een aantal risicogroepen is wel gevoelig voor besmetting: mannen die seks hebben met mannen, prostituees en druggebruikers. Deze risicogroepen kunnen zich sinds 2002 laten vaccineren. In veel andere westerse landen echter kan iedereen zich laten vaccineren. Het RIVM zoekt uit hoe effectief de...

Bekijk dit project

Optimization of tuberculosis control in the Netherlands: an integrated view on cost-effective strategies, with scenarios for technological, organizational, and epidemiological developments

Afgerond (oktober 2008 - september 2013)

In Nederland is tuberculose sterk afgenomen. Deze afname heeft zich in de afgelopen jaren echter niet doorgezet. Dat komt omdat tuberculose nog relatief vaak voorkomt bij specifieke groepen, zoals immigranten en daklozen. Deze groepen zijn vaak moeilijk te bereiken voor onderzoek en behandeling. Nederland heeft een goed tuberculosebestrijdingsprogramma, maar de vraag is of alle onderdelen van het...

Bekijk dit project

Mumps virus transmission in vaccinated populations

Afgerond (juli 2011 - september 2013)

Vaccinatie tegen de bof heeft succesvol ziekte sterfte bij jonge kinderen kunnen voorkomen. In 2010 zijn er onder gevaccineerde studenten toch weer bofuitbraken geweest. Het RIVM onderzoekt onder andere waarom gevaccineerden wel of niet de bof krijgen.In 2010 waren er niet alleen in Nederland bofuitbraken, maar ook in het buitenland. Het is niet precies bekend wat deze uitbraken veroorzaakt, wat...

Bekijk dit project

Multiple-triazole-resistant aspergillosis

Afgerond (augustus 2008 - september 2013)

De ziekenhuissschimmel Aspergillus fumigatus kan levensbedreigende infecties veroorzaken bij patiënten met een sterk verminderde weerstand. De schimmel is steeds vaker niet of nauwelijks te bestrijden omdat ze veroorzaakt wordt door schimmels die resistent zijn voor bestrijdingsmiddelen. Het onderzoek wil bewijzen dat de resistentie van de ziekenhuisschimmel samenhangt met het gebruik van...

Bekijk dit project

MRSA of Unknown Origin: Risk Assessment and Adjustment of Risk Classification

Afgerond (juli 2009 - april 2014)

Bacteriën zijn overal. Een van de bacteriën die mensen bij zich dragen, is de Staphylococcus aureus. Soms is deze bacterie ongevoelig geworden voor bepaalde, veel gebruikte, antibiotica. We noemen de bacterie dan methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA). In Nederland komt MRSA nog niet vaak voor. Men kan MRSA bij zich dragen waarna er een infectie kan ontstaan, vooral tijdens opname in...

Bekijk dit project

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: Occupational exposure, dynamics of carriage and associated disease in livestock farmers and their household members

Afgerond (juli 2009 - september 2012)

Veehouders zijn vaker besmet met de bacterie MRSA dan de gemiddelde Nederlander. Het doel van dit project is om meer te weten te komen over MRSA in de veehouderij. Zo kunnen we ziekenhuizen beter informeren over de veegerelateerde MRSA. De bacterie is namelijk vooral een probleem in ziekenhuizen. Meticilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) is een bacterie die voor gezonde mensen relatief...

Bekijk dit project

A randomised controlled trial of the effect of post-exposure oseltamivir prophylaxis on influenza transmission in nursing homes

Afgerond (juli 2009 - juli 2013)

Uitbraken van griep (influenza) leiden in verpleeghuizen tot veel zieken en sterfgevallen. Daarom krijgen verpleeghuizen bij uitbraken de aanbeveling om alle (nog) niet zieke bewoners uit voorzorg antivirale pillen (Tamiflu®) te geven. Tamiflu® kan bij gezonde jonge mensen (verdere) griep voorkomen. Maar of dat ook het geval is bij verpleeghuisbewoners, die fragieler zijn en vaak ook andere...

Bekijk dit project

Improving compliance to hand hygiene guidelines in day care centres; a stepwise behavioural intervention development and evaluation

Afgerond (mei 2009 - augustus 2014)

Hoe kan de handhygiëne op kinderdagverblijven worden verbeterd? Dat wordt in deze studie uitgezocht.Kinderen op kinderdagverblijven hebben een verhoogde kans op infectieziekten (met name diarree en verkoudheid). Vaak de handen wassen kan een deel van deze infecties voorkomen. Dit project wil de handhygiëne in kinderdagverblijven verbeteren, zodat het risico op infecties uiteindelijk vermindert....

Bekijk dit project

Implementatie van een voorlichtingscampagne om de influenzavaccinatiegraad onder gezondheidspersoneel van ziekenhuizen te verhogen

Afgerond (maart 2013 - september 2014)

Een voorlichtingscampagne is geïmplementeerd in ziekenhuizen in de noordelijke regio n.a.v. positieve resultaten van een cluster-gerandomiseerde UMC trial waarin werd aangetoond dat een voorlichtingscampagne leidde tot een significante verhoging van de influenzavaccinatiegraad van gezondheidswerkers. Het project had de volgende doelen: verkrijgen van commitment ziekenhuizen, op maat maken van...

Bekijk dit project

Immunomodulatory treatment and travel-related health risks

Afgerond (juli 2008 - juni 2015)

Zijn mensen die afweeronderdrukkende medicijnen gebruiken, op reis vatbaarder voor infecties? Dat wordt in deze studie uitgezocht.Mensen met een auto-immuunziekte als reuma krijgen medicijnen voorgeschreven die de afweer onderdrukken. Dat gebeurt omdat bij dit soort ziekten de afweer zich tegen het eigen lichaam richt. In deze studie wordt ten eerste onderzocht of afweeronderdrukkende medicijnen...

Bekijk dit project

Identifying sources and transmission routes of norovirus outbreaks by molecular epidemiological methods as the basis for targeted prevention strategies

Afgerond (september 2008 - juli 2013)

Het norovirus is een van de belangrijkste veroorzaker van maagdarmontstekingen wereldwijd. Sinds 2002 is er een sterke toename van het aantal gemelde uitbraken. Door middel van dit onderzoek willen wij een beter inzicht krijgen in de bronnen en overdrachtsroutes van norovirus uitbraken binnen zorginstellingen, tussen zorginstellingen, en tussen zorginstellingen en de bevolking. Hiervoor wordt er...

Bekijk dit project

Identification of immunological correlates for protection in once vaccinated children

Afgerond (juli 2013 - september 2016)

Aanleiding Sinds mei 2013 heerst er mazelen in een deel van Nederland, voornamelijk bij kinderen die om religieuze redenen niet ingeënt zijn tegen deze infectie. De epidemie biedt de mogelijkheid de kennis over mazelen te vergroten. Opzet en doelstellingen Of iemand beschermd is tegen mazelen kan onderzocht worden met bloedonderzoek door het meten van bepaalde stoffen in het bloed...

Bekijk dit project

Identification of driving factors in high-risk STI transmission-networks among MSM in Amsterdam using molecular typing and mathematical modelling

Afgerond (juli 2008 - oktober 2013)

Kan inzicht in de overdracht van soa in seksuele netwerken, soa beter voorkomen en opsporen? Dat wordt in dit project onderzocht. Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) komen veel voor bij homomannen. Dit project gaat na welke factoren bijdragen aan de verspreiding van soa binnen bepaalde netwerken van homomannen. Die netwerken worden op twee manieren in kaart gebracht: via vragenlijsten en het...

Bekijk dit project

Has harm reduction really worked? Implications from trends in the incidence and prevalence of blood borne infections for design of interventions in injecting drug user populations

Afgerond (juli 2009 - juli 2014)

Een belangrijk doel van harm reduction interventies bij injecterende drugsgebruikers is het voorkomen van de verspreiding van infecties zoals Hepatitis C en HIV. Beide virussen worden overgedragen door het delen van besmette spuiten. Recentelijk zijn betere antivirale middelen voor beide virussen beschikbaar gekomen. Om te beoordelen wat het mogelijke effect van harm reduction en behandeling op de...

Bekijk dit project

Doorbraak hepatitis C in de verslavingszorg

Afgerond (maart 2013 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Community acquired MRSA: determinants of carriage, transmissability and virulence

Afgerond (juli 2009 - januari 2014)

Eenderde van de mensen draagt de bacterie ‘Staphylococcus aureus’ bij zich in de neus. Zij hebben hier normaal geen last van. Dit ligt heel anders voor mensen in ziekenhuizen. Vooral patiënten met een lage weerstand en patiënten die een operatie moeten ondergaan, zijn gevoelig voor de bacterie. Een variant van deze bacterie, de methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) is ongevoelig...

Bekijk dit project

Characterization of veterinary MRSA: transmissibility and virulence

Afgerond (april 2008 - augustus 2011)

Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) is een bacterie die resistent is tegen de meeste antibiotica. MRSA komt veel in ziekenhuizen voor en kan (soms ernstige) infecties veroorzaken. In 2003 is in Nederland een nieuwe variant van MRSA gevonden bij varkens en vleeskalveren. Of deze veegerelateerde MRSA (V-MRSA) makkelijk overdraagbaar is van mens op mens, wordt uitgezocht door VU...

Bekijk dit project

Beïnvloedende factoren bij de implementatie van de hepatitis C informatiecampagne voor drugsgebruikers

Afgerond (mei 2010 - augustus 2010)

Van september 2009 tot maart 2010 werd in Nederland een landelijke hepatitis C informatiecampagne gehouden. Een van de deelcampagnes was gericht op drugsgebruikers, een van de grootste risicogroepen. Deze deelcampagne blijkt in de praktijk zeer wisselend te zijn geïmplementeerd. Dat valt te betreuren, omdat veel drugsgebruikers zijn besmet met het hepatitis C virus en de meeste besmette...

Bekijk dit project

Application of molecular virulence markers for rapid and improved diagnosis of Clostridium difficile infection due to hypervirulent strains

Afgerond (mei 2009 - augustus 2014)

De bacterie Clostridium difficile (C. Difficile) komt voor in de darmen en veroorzaakt meestal geen problemen. De bacterie kan wel gevaarlijk zijn voor patienten die in het ziekenhuis liggen en antibiotica gebruiken. Zij kunnen dan diarree (met of zonder complicaties) krijgen. Wereldwijd is het aantal patienten met C. Difficile-infectie drastisch gestegen. Ook de ernst van de symptomen en de...

Bekijk dit project

An integrated study on Q fever in livestock farmers and their (small) ruminants in the Netherlands

Afgerond (mei 2009 - december 2013)

Q-koorts is in Nederland uitgegroeid tot een epidemie. Daarom financiert ZonMw onderzoek dat op korte termijn resultaten oplevert en binnen de Nederlandse bestrijding toepasbaar is. Het RIVM is een landelijk onderzoek gestart naar de aanwezigheid en risicofactoren van Q-koorts op veehouderijen.Het Q-VIVE onderzoek moet duidelijk maken in welke mate de Q-koortsbacterie voorkomt op veehouderijen met...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website