Over dit programma

Dit programma is afgerond. Ook het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 is afgerond. Begin 2019 verwachten we een opdracht voor een nieuw programma Infectieziektebestrijding met ook aandacht voor zoönosen. Naar verwachting stellen we een subsidieoproep open in het 2e kwartaal 2019. Lees meer hierover en bekijk de onderzoeksagenda op www.zonmw.nl/izb.

Infectieziekten worden veroorzaakt door ziekteverwekkende micro-organismen. Veel infectieziekten zijn overdraagbaar, besmettelijk dus. Geregeld doen zich nieuwe infectieziekten voor. Om meer kennis over (nieuwe) infectieziekten te krijgen, moet er onderzoek worden gedaan. ZonMw heeft daarom een onderzoeksprogramma Infectieziektebestrijding, waar onderzoekers subsidie kunnen aanvragen om hun onderzoek uit te voeren.

Het programma Infectieziektebestrijding is bedoeld om meer wetenschappelijke kennis te verkrijgen, maar ook om nieuwe bestrijdingsmethoden te ontwikkelen en samenwerking tussen onderzoekers en zorgverleners te bevorderen. Het uiteindelijke doel van het programma is om een bijdrage te leveren aan de bestrijding en het voorkomen van infectieziekten.

Vanuit het programma dat liep van 2006-2011, dragen 45 projecten bij aan het vermeerderen van de kennis over infectieziekten en de bestrijding, verdeeld over de onderwerpen: infectieziektebestrijding algemeen, soa, tuberculose, reizigersadvisering, technische hygiënezorg en uitbraakonderzoek. Enkele voorbeelden zijn: de overdracht van de bacterie Clostridium difficile van varken op mens en het verbeteren van handhygiëne op kinderdagverblijven. Bekijk deze en andere voorbeelden op onze themapagina's over infectieziektebestrijding en zoönosen.

Resultaten onderzoeksprogramma’s Infectieziektebestrijding (2006–2011) en Q-koorts (2010–2014)

De patiënt betrekken vanaf het begin en meer samenwerking zoeken met partners in binnen- en buitenland. Dat zijn 2 van de belangrijkste aanbevelingen uit de afgeronde programma’s Infectieziektebestrijding en Q-koorts. De beide programma's hebben opgeleverd dat de kennisinfrastructuur van infectieziektebestrijding is versterkt en dat de diagnostiek en behandeling van Q-koorts is verbeterd. Bekijk de digitale publicatie 'Oog op de eindgebruiker. Eindevaluatie ZonMw-programma Infectieziektebestrijding 2006-2011 en Q-koorts 2010-2014'

In het flitsboekje eindevaluatie staan de conclusies en aanbevelingen van de evaluatiecommissie Infectieziektebestrijding en Q-koorts. Ook zijn de opbrengsten beschreven van de 47 projecten die financiering ontvingen binnen de onderzoeksprogramma’s Infectieziektebestrijding (33 projecten) en Q-koorts (14 projecten).

Flitsboekje eindevaluatie

Relevante ZonMw-programma's

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website