Projecten

ANAkinra voor de behandeling van CORonavirus infectious disease 2019 op de Intensive Care (ANACOR-IC)

Lopend (april 2020 - april 2022)

Het immuunsysteem reageert vaak te heftig op het coronavirus. We testen of we dat met anakinra, een remmer van het immuunsysteem, kunnen voorkomen. Ook onderzoeken we (met bloedonderzoek & kweken) hoe het immuunsysteem er precies op reageert, in Nederlandse top-laboratoria. We gebruiken daarvoor een bestaand onderzoeks-platform (REMAP-CAP) zodat we direct kunnen starten met onderzoeken....

Bekijk dit project

Een boekje open over teken en tekenbeetziekten

Lopend (oktober 2021 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Safety and efficacy of SARS-CoV-2 antibodies

Lopend (april 2020 - december 2021)

Het is van groot belang om therapieën te ontwikkelen voor de behandeling van COVID-19 patiënten. In dit project zullen testen worden opgezet om antilichamen die het nieuwe coronavirus kunnen neutraliseren te testen op effectiviteit en veiligheid, voordat ze worden getest bij gezonde vrijwilligers en COVID-19 patiënten. Daartoe worden eerst in vitro cel kweek analyses uitgevoerd gevolgd door in...

Bekijk dit project

RECoVERED

Lopend (mei 2020 - augustus 2021)

In de RECoVERED studie worden 300 Covid-19 patiënten gedurende een jaar vervolgd om een aantal belangrijke vragen te beantwoorden: (1) hoe ontwikkelt de afweerrespons tegen het virus zich en hoe lang beschermt deze tegen een volgende infectie; (2) is er sprake van een verminderde functie van de longen na de ziekte en hoe herstelt zich deze; en (3) wat is het effect van de ziekte op het algemeen...

Bekijk dit project

Open label 1:1:1 cluster randomized controlled trial of chloroquine, hydroxychloroquine or no treatment in patients with admitted with moderate to severe COVID-19 (ARCHAIC)

Afgerond (april 2020 - oktober 2020)

In de eerste maanden van de pandemie was er geen effectieve therapie voor COVID-19. De ARCHAIC studie deed een gerandomiseerde studie naar een behandelstrategie met chloroquine (CQ), hydroxychloroquine (HCQ) of alleen standaard ondersteunende zorg bij patiënten opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19. Het doel van dit onderzoek is vast te stellen of behandeling met CQ of HCQ vroeg in het...

Bekijk dit project

Monitoring the evolution, spread and transmission of SARS-CoV-2 through whole genome sequencing to enable fast genotype to phenotype prediction

Lopend (april 2020 - april 2022)

Genetisch virusonderzoek maakt monitoring van de ontwikkeling, verspreiding en de overdracht van SARS-CoV-2 mogelijk Virologen van het Erasmus MC gaan het komende jaar in samenwerking met het RIVM, UMC Utrecht, Julius Centrum en AMC de herkomst en verspreiding van het SARS-CoV-2-virus in kaart brengen met genetisch onderzoek aan het virus. Alle door het Erasmus MC gevonden virusvarianten...

Bekijk dit project

Kids and SARS-CoV-2 transmission and disease (CoKids-study)

Lopend (april 2020 - december 2021)

De CoKids studie onderzoekt het voorkomen van het nieuwe coronavirus bij 300 gezinnen met kinderen in drie leeftijdsgroepen; kinderopvang, basisschool en middelbare school. Zo krijgen we inzicht in welke rol kinderen spelen in de verspreiding, hoe dit samenhangt met leeftijd en welke andere factoren verspreiding van het virus beïnvloeden. Met deze kennis kan beleid t.a.v. scholen en kinderopvang...

Bekijk dit project

Infectiepreventie van COVID-19 in ziekenhuizen: COntrol of COVID-19 iN Hospitals (COCON-study)

Lopend (april 2020 - juli 2021)

Sinds december 2019 is de wereld in de greep van het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2, en de ziekte die het veroorzaakt, COVID-19. Ziekteverschijnselen bij COVID-19 patiënten variëren van mild tot zeer ernstig. Bij ernstige klachten is opname in het ziekenhuis vaak noodzakelijk. Overdracht van het coronavirus tussen patiënten en zorgmedewerkers is een reëel risico, maar er ontbreekt nog essentiële...

Bekijk dit project

Social Impact of Physical Distancing on Vulnerable Populations during COVID-19

Lopend (april 2020 - april 2021)

Om verspreiding van COVID-19 te verminderen is het belangrijk om fysieke afstand te houden en zoveel mogelijk thuis te blijven. Er was nog weinig kennis over de gevolgen van die maatregelen op sociaal kwetsbare groepen, zoals ouderen, verpleeghuisbewoners, mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen, daklozen en gezinnen met jonge kinderen in een onveilige thuissituatie....

Bekijk dit project

Gedragswetenschappelijk onderzoek naar percepties, gedrag en welzijn van burgers tijdens de Corona pandemie. Kennisintegratie COVID-gerelateerde onderzoeken op het terrein van preventie, zorg en brede maatschappelijke vraagstukken

Afgerond (april 2020 - augustus 2020)

Gedragswetenschappelijk onderzoek naar percepties, gedrag en welzijn van burgers tijdens de Corona pandemie Het doel van deze studie is om voor beleidsmakers zichtbaar te maken hoe burgers omgaan met de Corona gedragsmaatregelen over tijd. Op basis van een driewekelijks vragenlijstonderzoek (>50.000 deelnemers) wordt inzichtelijk gemaakt hoe burgers de door de overheid afgekondigde maatregelen...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website