Over dit programma

Begin 2019 verwachten we een opdracht voor een nieuw programma Infectieziektebestrijding, met een oproep voor voorstellen in het eerste kwartaal 2019 en honorering in 2020.

Infectieziekten vormen een blijvend risico voor de volksgezondheid, met een soms ernstige ziektelast bij voorheen gezonde mensen, en met de onvoorspelbare dreiging van het optreden van een epidemie. De actualiteit leert dat infectieziekten onze voortdurende aandacht verdienen omdat opduikende pathogenen de volksgezondheid blijven bedreigen.

Opdracht

Het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 heeft 2 delen. Naast Infectieziektebestrijding is er ook een programma Non-alimentaire zoonosen. De rondes voor deze 2 programma's wisselden per jaar. Er waren 4 rondes. Eind 2017 zijn in de laatste subsidieronde van dit programma 9 subsidieaanvragen gehonoreerd. Deze onderzoeksprojecten zijn begin 2018 gestart. Ze hebben een doorlooptijd tot en met 2022.

Programmadoel en aandachtsgebieden

Het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 is een vervolg op het eerdere ZonMw-programma Infectieziektebestrijding. Het algemene doel van het programma is bijdragen aan het verminderen van het aantal (ernstig) zieke mensen door infectieziekten, door een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding te bevorderen en de kennisinfrastructuur te versterken. Het programma richt zich daarbij op de volgende aandachtsgebieden: 

  • (Risico)communicatie en gedrag
  • Doelgroepenbenadering
  • (Kosten)effectiviteit
  • Veranderende demografie 

Uitgangspunten

Binnen de onderzoeksprojecten zijn kennisoverdracht en implementatie van groot belang om de kennisinfrastructuur van infectieziektebestrijding te versterken. Net als samenwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk èn multidisciplinaire samenwerking.

Projecten

Binnen het programma Non-alimentaire zoönosen zijn in totaal 18 projecten gehonoreerd.
Binnen het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 zijn in totaal 27 projecten gehonoreerd.

Looptijd en budget

Het totale programma Non-alimentaire zoönosen en Infectieziektebestrijding heeft een looptijd van 5 jaar en een budget van 17 miljoen euro.

Resultaten

Resultaten van het huidige programma infectieziektebestrijding zijn beschreven voor de projecten die al afgerond zijn. Via de tab projecten vind u alle gehonoreerde projecten van het programma Infectieziektebestrijding 2014 -2017. De projecten van het programma Non-alimentaire Zoönosen vind u bij de tab projecten van het programma .

Over de eerdere onderzoeksprogramma’s Infectieziektebestrijding (2006–2011) en Q-koorts (2010–2014) heeft de evaluatiecommissie van Infectieziektebestrijding en Q-koorts conclusies en aanbevelingen gedaan. Ook zijn de opbrengsten beschreven van de 47 projecten die financiering ontvingen binnen de eerdere onderzoeksprogramma’s Infectieziektebestrijding (33 projecten) en Q-koorts (14 projecten).

Flitsboekje eindevaluatie

Relevante documenten

Relevante ZonMw-programma's

Relevante ZonMw sub-thema's

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website