ZonMw subsidieoproepen Jeugd https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Jeugd nl-nl Wed, 12 Aug 2020 20:32:42 +0200 Wed, 12 Aug 2020 20:32:42 +0200 TYPO3 news-5599 Tue, 21 Apr 2020 00:00:00 +0200 Onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-naar-professionele-norm-en-kennisverwerving/ Deze subsidieoproep richt zich op aanvragen voor Onderzoekslijn 4 van de onderzoeksagenda Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving. news-5761 Thu, 04 Jun 2020 00:00:00 +0200 MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk – Aanvullingsronde 4a https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/mdt-groeit-naar-een-landelijk-dekkend-netwerk-aanvullingsronde-4a/ MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Partnerschappen die een MDT aanbieden kunnen uitbreiden met aanvullende organisaties, om zo meer jongeren een passende MDT te bieden. news-5777 Tue, 16 Jun 2020 00:00:00 +0200 Evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/evaluatie-regeling-beoordelingscommissie-late-zwangerschapsafbreking-en-levensbeeindiging-bij-pasgeb/ Deze oproep betreft de evaluatie van de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen news-5978 Tue, 28 Jul 2020 00:00:00 +0200 Wat werkt bij het tijdig signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden? https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/wat-werkt-bij-het-tijdig-signaleren-en-ondersteunen-van-kinderen-en-gezinnen-in-kwetsbare-omstandigh/ Deze subsidieronde focust op onderzoek naar het beter signaleren en bereiken van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden en de ondersteuning van deze doelgroep. De onderzoeken moeten inzicht geven in wat werkt in het versterken van beschermende factoren en hoe hier effectief op ingezet kan worden. news-5822 Tue, 23 Jun 2020 00:00:00 +0200 Werkzame Elementen – Fase 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/werkzame-elementen-fase-2/ Deze oproep richt zich op kennisontwikkeling over de werkzame elementen van preventieve interventies voor de thema’s overgewicht, roken en alcohol waar de praktijk behoefte aan heeft. news-5799 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0200 VOUCHERS – Gewoon Bijzonder https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vouchers-gewoon-bijzonder/ Doel van de ‘Gewoon Bijzonder-vouchers’ is om kruisbestuiving tussen mbo (maatschappelijke) zorgopleidingen (bijv. verzorgende IG, mbo-verpleegkundige, persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg) en de gehandicaptensector te bewerkstelligen. De voucher biedt hiervoor financiële ondersteuning. Door samenwerking tussen zorgprofessionals vanuit de gehandicaptensector, ervaringsdeskundigen en mbo-docenten kan de dagelijkse praktijk van de gehandicaptensector beter voor het voetlicht worden gebracht bij mbo-studenten (maatschappelijke) zorg.