Projectomschrijving

Bij een uitbraak van een zoönose (zoals vogelgriep, Q-koorts) moeten zorg- en hulpverleners uit de veterinaire, publieke en humane zorg snel en intensief met elkaar samenwerken. Dit is niet altijd gemakkelijk. Zorgverleners uit verschillende sectoren spreken als het ware verschillende talen en kennen elkaars werkveld niet goed. In dit project wordt daarom onderzocht hoe technologie intersectorale samenwerking kan ondersteunen. We onderzoeken vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief welke behoeftes en wensen voor technologische ondersteuning van samenwerking er bestaan en aan welke randvoorwaarden de technologie moet voldoen.

Het project levert een werkend prototype op van technologie die netwerkvorming en -versterking ondersteunt. Door de technologie in nauwe samenwerking met de zorg- en hulpverleners te ontwikkelen leren zij gaandeweg elkaars taal en werkgebied kennen. Zo kunnen ze elkaar beter vinden en ontstaat meer wederzijds begrip voor een gezamenlijke aanpak bij uitbraken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website