Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Talk in Action richt zich op het voeren van een dialoog rondom het thema intensieve veehouderij. De intensieve veehouderij is een controversieel onderwerp in Nederland, specifiek met het oog op humane gezondheid. De Q-koorts epidemie en de reactie van de overheid op de uitbraak hebben het thema vertrouwen in (overheids)instituties en volksgezondheid hoog op de maatschappelijke agenda gezet. Tevens is sinds 2010 meer onderzoek gepubliceerd waarin andere gezondheidsrisico’s gerelateerd aan het wonen in de omgeving van intensieve veehouderij(en) naar voren komen. Er vinden geregeld bijeenkomsten plaats tussen verschillende betrokkenen, en dit blijken geen gemakkelijke gesprekken. De verschillende percepties, belangen, waarden en zorgen van de verscheidene betrokkenen leiden tot spanningen en belemmeren een constructieve dialoog. In ons onderzoek proberen wij deze verschillende percepties, belangen, waarden en zorgen in kaart te brengen. Veel van deze waarden en zorgen blijven namelijk vaak “verborgen”, maar in dit project proberen wij deze bloot te leggen door bijeenkomsten over dit onderwerp te analyseren en interviews te houden met de verschillende betrokkenen. Opnames zijn gemaakt van 21 bijeenkomsten tussen agrariërs, omwonenden, overheidsprofessionals, wetenschappers en activisten. In de analyses wordt gekeken naar hoe deze gesprekken verlopen, en worden waarden en sociale-morele zorgen geïdentificeerd. Ook zijn, en worden er (in de komende maanden), interviews gehouden met verschillende betrokkenen om de verschillende, maar ook de overeenkomende, risicopercepties ten aanzien van de intensieve veehouderij te verduidelijken. In het vervolg van het project worden de twee onderzoeken samengebracht om te zien welke percepties, belangen, waarden en zorgen (zoals achterhaald in de interviews) wel of niet in de bijeenkomsten naar voren komen, en met welke (de)polariserende doelen deze worden ingezet, bewust of onbewust. Op basis van deze inzichten, in samenwerking met GGD en RIVM, wordt in dit project een dialoogtraining ontwikkeld, waarin professionals worden getraind in het effectief communiceren met mensen met uiteenlopende percepties, belangen zorgen en waarden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aangezien de resultaten van het project nog niet gepubliceerd zijn, verzoeken wij de resultaten zoals ze in het voortgangsverslag staan niet op de ZonMw website te zetten. Ook zijn wij van mening dat voortijdige publicatie het onderzoek kan verstoren. We zijn nog bezig met dataverzameling.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Livestock related zoonoses are high on research and policy agendas and recurrently involve public debate in the context of intensive farming. While Q fever is no longer a problem from an infectious disease perspective, public concern continues to exist, also because of other intensive farming related health risk, such as of fine particles. Thus irrespective of whether zoonoses pose an immediate danger to the wider community, their possible impact has become a recurrent topic in the public debate surrounding intensive farming. Whatever epidemiologists might say about the hazards and their limited potential, the way they are portrayed in the media, discussed in public, and dealt with institutionally, makes a so-called amplification of risk perceptions probable.

 

A dominant cause of societal discontent seems to be the lack of inclusivity (e.g. the government’s reliance on a relatively narrow range of stakeholder perspectives), and of responsiveness (the difficulty of taking a broader range of views into account). Government policies on zoonotic health risks fail to deploy an inclusive approach in which not only biomedical or economic considerations are taken into account but also the public’s perception of health risks and stakeholders' social-moral concerns. Especially in debates with highly diverging opinions and interests, ignoring the differences in perception of the health risk and other concerns leads to unnecessary polarisation.

 

This project focuses on such harder to grasp, underlying concerns, as they are often dismissed or misunderstood, with potentially disruptive implications for the policy and citizens in question. In collaboration with the RIVM and municipal health services, this project develops an innovative dialogue tool for professionals that makes stakeholders sensitive to blind spots in their mental models and the (un)intended effects of their argumentative strategies. We propose a unique combination of a mental models approach and an interaction-analytic perspective to reveal these hidden moralities. With the first approach we are able to identify differences in stakeholders’ mental models about the risks related to intensive farming and zoonoses in particular, causes, mitigation possibilities, consequences and responsibilities. We will interview experts as well as different groups of lay people (e.g. concerned citizens, Q fever patients) to construct their mental models, i.e. beliefs about health risks of zoonoses and related hazards. Furthermore, we will administer a survey to a larger group of participants in order to establish representatives of lay beliefs. This provides us with a thorough idea of stakeholders’ beliefs, including social-moral considerations. The assumption is that people faced with a situation involving risks, construct mental representations of the problems and decisions associated with the risks, and use such models to simulate the consequences of various actions. The interaction-analytic approach allows us to understand whether and, if so, how these considerations are actually put to use in real-life stakeholder interactions, and for which interactional goals (e.g. blame; undermining expertise; building empathy). We will analyse real-life public and stakeholder meetings discussions using Conversation Analysis. On the basis of these insights, drawing on the Discursive Action Method and Conversation-Analytic Roleplay Method, we develop an intervention tool (training module) for RIVM and GGD professionals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website