Projectomschrijving

Infectieziekten die van dier naar mens worden overgedragen (zoönosen) vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. Voorbeelden zijn de vogelgriepepidemieën in Zuidoost Azië, de Q-koorts epidemie in Nederland, en uitbraken van het MERS virus in dromedarissen. Om dergelijke uitbraken effectief te kunnen bestrijden is het belangrijk dat infecties snel worden herkend en dat de bron tijdig wordt opgespoord.

In dit project is informatie over ziektesignalen in mensen en dieren bijeengebracht. Samen met informatie over de locaties en grootte van bedrijven zijn risicoschattingen gemaakt voor de introductie van vogelgriep in pluimvee, en analyses van ziekenhuisopnames met longontsteking. Het blijkt dat er opnames sterk zijn geclusterd in ruimte en tijd, met verhogingen in gebieden met hoge urbanisatiegraad en hoge dierdichtheid.

De analyses geven inzicht in factoren die bepalen of de aanwezigheid van een zoönose een risico voor de volksgezondheid oplevert. Meestal geldt dat het risico hoog is als de dierdichtheid hoog is en er tegelijkertijd veel mensen in een gebied wonen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website